UG128W

Odstraňovanie naskenovaných údajov z jednotky USB flash

Naskenované údaje na jednotke USB flash môžete odstrániť pomocou ovládacieho panela.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Do portu jednotky USB flash zapojte jednotku USB flash.

  Zapojenie disku USB flash

 3. Stlačte tlačidlo SKENOVAŤ (SCAN).

  Zobrazí sa obrazovka na výber umiestnenia uložených údajov.

  Poznámka
  • Ak sa na displeji LCD zobrazí pohotovostná obrazovka skenovania určená na odoslanie údajov do počítača pripojeného pomocou kábla USB, stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) zobrazte obrazovku na výber umiestnenia uložených údajov.

 4. Vyberte položku Jednotka USB flash (USB flash drive) a potom stlačte tlačidlo OK.

 5. Vyberte položku Odstrániť naskenované údaje (Delete scanned data) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa zoznam súborov.

  Poznámka
  • Môžete zobraziť ukážku súboru, ktorý chcete odstrániť, alebo prepnúť medzi zobrazením zoznamu súborov vo formáte PDFJPEG.

   Obrázok: displej LCD
   1. Prepn. formát (Switch format)

    Stláčaním ľavého tlačidla Funkcia (Function) môžete prepínať medzi zobrazením zoznamu údajov vo formáte PDFJPEG.

   2. Zmena zobrazenia

    Stláčaním stredného tlačidla Funkcia (Function) môžete prepínať medzi zobrazením zoznamu a ukážky.

    Po výbere formátu údajov PDF sa na displeji LCD zobrazí len prvá strana údajov vo formáte PDF.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte súbor, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo OK.

 7. Na obrazovke s potvrdením vyberte pomocou tlačidiel NAHORNADOL možnosť Áno (Yes) a stlačte tlačidlo OK.

  Zariadenie odstráni súbor.

Na začiatok strany