Kopírovanie

Vytváranie kópií Základné

Položky nastavenia

Zmenšenie alebo zväčšenie kópie

Informácie o ponuke Špeciálne kopírov.

Kopírovanie dvoch strán dokumentu s prispôsobením na jednu stranu

Kopírovanie štyroch strán dokumentu s prispôsobením na jednu stranu

Kopírovanie hrubých originálov, napríklad kníh

Kopírovanie bez okrajov

Kopírovanie so zoraďovaním kópií

Na začiatok strany