UG115W

Kopírovanie so zoraďovaním kópií

Pri viacnásobnom kopírovaní viacstranových dokumentov môžete získať zoradené výtlačky.