Umiestnenie originálov

Poloha na umiestnenie originálov

Umiestňovanie originálov na ploché predlohové sklo

Vkladanie dokumentov do podávača APD (automatický podávač dokumentov)

Spôsob vkladania originálov pre jednotlivé funkcie

Originály, ktoré možno použiť

Na začiatok strany