S301

Originály, ktoré možno použiť

Na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD (automatický podávač dokumentov) možno umiestniť nasledujúce originály.

ploché predlohové sklo

Položka

Podrobné informácie

Typy originálov

- Textový dokument, časopis alebo noviny

- Vytlačená fotografia, pohľadnica, vizitka alebo disk (BD, DVD, CD a pod.)

- Dokumenty, ktoré nemožno vkladať do podávača APD

Veľkosť (šírka x výška)

Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palca)

Množstvo

1 hárok alebo viacero hárkov*

Hrúbka

Max. 10 mm (0,39 palca)

* V závislosti od vybratej funkcie možno na ploché predlohové sklo umiestniť dva alebo viac originálov.

Spôsob vkladania originálov pre jednotlivé funkcie


podávač APD

Položka

Podrobné informácie

Typy originálov

Viacstranové dokumenty z obyčajného papiera rovnakej veľkosti, hrúbky a hmotnosti.

Veľkosť (šírka x výška)

- Max. 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 palca)

- Min. 148 x 148 mm (5,8 x 5,8 palca)

Iba dokumenty veľkosti A4 alebo Letter určené na kopírovanie dvoch strán na jednu stranu a kopírovanie štyroch strán na jednu stranu

Množstvo

- Veľkosť A4 alebo Letter: max. 30 hárkov (papier s hmotnosťou 75 g /m2 (20 lb)), max. výška 4 mm (0,16 palca)

- Veľkosť Legal: max. 5 hárkov (papier s hmotnosťou 75 g /m2 (20 lb)), max. výška 1 mm (0,04 palca)

- Iné veľkosti: 1 hárok

Hrúbka

0,06 až 0,13 mm (0,002 až 0,005 palca)

Hmotnosť

50 až 90 g /m2 (13 až 24 lb)


 Poznámka

 Pred vložením na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD skontrolujte, či sú tekutiny ako lepidlo, atrament, korekčná tekutina a iné podobné látky na dokumente úplne suché.

Zlepené dokumenty však do podávača APD nevkladajte ani v prípade, že je lepidlo suché. Mohlo by to spôsobiť zaseknutie papiera.

 Pred vložením odstráňte z dokumentu všetky spinky, sponky a podobné predmety.

 Dokumenty veľkosti Legal vkladajte do podávača APD.

 Do podávača APD nevkladajte nasledujúce typy dokumentov. Zasekli by sa v zariadení.

- pokrčený alebo zhúžvaný papier,

- zvlnený papier,

- natrhnutý papier,

- papier s otvormi,

- zlepený papier,

- papier s nálepkami,

- kopírovací papier alebo papier s kopírovacou zadnou časťou,

- papier s upraveným povrchom,

- prieklepový alebo tenký papier,

- fotografický alebo hrubý papier.

Na začiatok strany