S209

Vkladanie dokumentov do podávača APD (automatický podávač dokumentov)

Dokumenty, ktoré chcete kopírovať, faxovať alebo skenovať, môžete vložiť do podávača APD (automatický podávač dokumentov).

 Poznámka

 Ak chcete naskenovať dokument v optimálnej kvalite, umiestnite ho na ploché predlohové sklo.

  1. Skontrolujte, či sú z plochého predlohového skla odstránené všetky originály.

  1. Vložte dokument do podávača APD.

(1) Otvorte zásobník dokumentov.

(2) Vkladajte dokument do zásobníka dokumentov, kým nezačujete pípnutie.

Do zásobníka dokumentov vložte dokument tak, aby STRANA URČENÁ NA SKENOVANIE SMEROVALA NAHOR.

Originály, ktoré možno použiť

 Poznámka

 Ak v časti Ovládanie zvukov (Sound control) ponuky Nastav. použ. zariad. (Dev. user settings) nastavíte stíšenie signalizácie, po vložení dokumentu do zásobníka dokumentov nezaznie zvukový signál.

Nastav. použ. zariad.

(3) Vodiace lišty dokumentov nastavte podľa šírky dokumentu.

Vodiace lišty dokumentov neposúvajte k dokumentu príliš veľkou silou. Dokument by sa nemusel správne podávať.

Na začiatok strany