S207

Poloha na umiestnenie originálov

Zariadenie podporuje dve polohy na umiestnenie originálov: na ploché predlohové sklo a do podávača APD (automatický podávač dokumentov).

Polohu na umiestnenie originálu vyberte podľa veľkosti, typu alebo účelu použitia.

Originály, ktoré možno použiť

Umiestňovanie dokumentov, fotografií alebo kníh na ploché predlohové sklo

Vkladanie dokumentov pozostávajúcich minimálne z dvoch hárkov rovnakej veľkosti a hrúbky do podávača APD

Do podávača APD môžete tiež vložiť jeden hárok dokumentu.

 Poznámka

 Ak chcete naskenovať originál v optimálnej kvalite, umiestnite ho na ploché predlohové sklo.

Na začiatok strany