UG104W

Zmenšenie alebo zväčšenie kópie

Môžete zadať zväčšenie, prípadne vybrať kopírovanie s predvoleným pomerom alebo prispôsobením strane.

V režime kopírovania stlačte tlačidlo Ponuka (Menu), pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Zväčšiť/zmenšiť (Enlarge/Reduce) a stlačte tlačidlo OK.

Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte spôsob zmenšenia alebo zväčšenia a stlačte tlačidlo OK.

Príklad:

Obrázok: displej LCD
Poznámka
  • V závislosti od ponuky kopírovania nie sú niektoré spôsoby zmenšenia alebo zväčšenia dostupné.

Na začiatok strany