S503

Tulostuspään kohdistaminen

Jos kohdistusviivat tulostuvat vinoon tai tulostusjälki on muuten heikko, säädä tulostuspään asentoa.

 Huomautus

 Tulostuspään kohdistusarkki ei tulostu oikein, jos mustetta on jäljellä vain vähän. Vaihda tyhjenevä FINE-mustekasetti uuteen FINE-mustekasettiin.

FINE-mustekasetin vaihtaminen


Sinulla täytyy olla valmiina: arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia (voi myös olla kierrätettyä paperia).*

* Käytä valkoista paperia, jonka molemmat puolet ovat puhtaat.

  1. Varmista, että virta on kytketty.

  1. Aseta arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia etulokeroon.

  1. Avaa luovutustason jatke, avaa sitten paperin luovutustaso ja vedä sitten paperin luovutustuki ulos.

  1. Pidä Pysäytä (Stop)-painiketta painettuna, kunnes Häiriö (Alarm)-merkkivalo välkkyy oranssina neljä kertaa. Vapauta painike tämän jälkeen välittömästi.

Tulostuspään kohdistusarkki tulostuu.

 Tärkeää

 Älä koske tulostuspään kohdistusarkissa näkyvää mustetta.

 Varo, ettei tulostuspään kohdistusarkki likaannu. Jos arkki tahraantuu tai käpristyy, sitä ei ehkä skannata oikein.

 Jos tulostuspään kohdistusarkki ei tulostunut oikein, paina Pysäytä (Stop)-painiketta ja tee nämä toimenpiteet uudelleen alusta.

  1. Säädä tulostuspään asento skannaamalla tulostuspään kohdistusarkki.

(1) Aseta tulostuspään kohdistusarkki tasolle.

Aseta tulostuspään kohdistusarkki TULOSTETTU PUOLI ALASPÄIN ja kohdista arkin oikeassa alakulmassa oleva -merkki kohdistusmerkkiin .

(2) Sulje asiakirjakansi varovasti ja paina Väri (Color)- tai Musta (Black)-painiketta.

Laite aloittaa tulostuspään kohdistusarkin skannaamisen. Tulostuspään asento säädetään automaattisesti.

Tulostuspään kohdistus on suoritettu, kun KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo syttyy vilkkumisen jälkeen palamaan vihreänä.

Poista tulostuspään kohdistusarkki tasolta.

 Tärkeää

 Älä avaa asiakirjakantta tai poista tulostuspään kohdistusarkkia tasolta, ennen kuin tulostuspään asento on säädetty.

 Jos tulostuspään sijainnin säätäminen epäonnistuu, Häiriö (Alarm)-merkkivalo vilkkuu oranssina. Kuittaa virhe painamalla Pysäytä (Stop) -painiketta ja tee sitten tarvittavat toimet.

Virhetilanteet

 Huomautus

 Jos tulostusjälki ei tulostuspään asennon säätämisenkään jälkeen vastaa odotuksia, säädä tulostuspään asentoa manuaalisesti tietokoneesta.

Tulostuspään asennon kohdistaminen tietokoneesta

 Voit tulostaa ja tarkistaa tulostuspään asennon nykyiset säätöarvot pitämällä Pysäytä (Stop)-painiketta painettuna, kunnes Häiriö (Alarm)-merkkivalo vilkkuu oranssina kuusi kertaa. Vapauta painike välittömästi tämän jälkeen.

Sivun alkuun