Virhetilanteet

Jos tulostuksen aikana ilmenee virhe, kuten paperin loppuminen laitteesta tai paperitukos, vianmääritysilmoitus tulee näyttöön automaattisesti. Toimi virheilmoituksessa kuvatulla tavalla.

Kun tapahtuu virhe, Häiriö (Alarm)-merkkivalo vilkkuu oranssina ja tietokoneen näytössä näytetään tukikoodi (virhenumero). Joissain virheissä KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo ja Häiriö (Alarm)-merkkivalo vilkkuvat vuorotellen. Katso merkkivalojen tila ja viesti, ja tee sitten tarvittava korjaustoimi.

Häiriö (Alarm)-merkkivalon välähdysten määrää vastaava tukikoodi

Esimerkiksi 2 välähdystä:

(A) välähtää

(B) sammuu

Välähdysten määrä

Syy

Tukikoodi

2 välähdystä

Paperi on loppunut laitteesta tai paperi ei mene laitteeseen.

1003

Tulostusasetusten paperikoko ei vastaa asetettua paperia.

2100, 2101

3 välähdystä

Paperin luovutustaso on suljettu.

1250

Paperin luovutustasolla on paperitukos.

1300

Paperi on jäänyt kiinni laitteen sisälle siirtoyksikköön.

1303

Paperi on juuttunut automaattisen kaksipuolisen tulostuksen aikana.

1304

4 välähdystä

FINE-mustekasettia ei ole asennettu oikein.

1687

5 välähdystä

FINE-mustekasettia ei ole asennettu.

1401

Asianmukaista FINE-mustekasettia ei ole asennettu.

1403, 1485

6 välähdystä

Paperin luovutuskansi on auki.

1202

7 välähdystä

FINE-mustekasettia ei ole asennettu oikein paikalleen.

1486, 1487

8 välähdystä

Musteen säiliö on lähes täynnä.

1702, 1703, 1704, 1705, 1712, 1713, 1714, 1715

9 välähdystä

FINE-mustekasetin pidikkeen suojamateriaali tai teippi voi olla kiinnitettynä pidikkeeseen.

1890

10 välähdystä

Lisätty paperi ei ole yhteensopiva automaattisen kaksipuolisen tulostuksen kanssa.

1310

11 välähdystä

Nykyinen paperikokoasetus ei tue automaattista kaksipuolista tulostusta.

4103

12 välähdystä

CREATIVE PARK PREMIUM -sisällön tulostus ei onnistu.

4100

13 välähdystä

Muste voi olla lopussa.

1686

14 välähdystä

Mustekasettia ei voida tunnistaa.

1684

15 välähdystä

FINE-mustekasettia ei tunnisteta.

1682

16 välähdystä

Muste on loppunut.

1688

21 välähdystä

Laite ei tunnista paperikokoa.

2103

22 välähdystä

Laite havaitsee, että paperi on syötetty toispuoleisesti.

2102

KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalon ja Häiriö (Alarm)-merkkivalon vuorottaisten välähdysten määrää vastaava tukikoodi

Esimerkiksi 2 välähdystä:

(A) välähtää

(B) sammuu

Välähdysten määrä

Syy

Tukikoodi

2 välähdystä

Tulostinvirhe.

5100

7 välähdystä

Tulostinvirhe.

5B02, 5B03, 5B04, 5B05, 5B12, 5B13, 5B14, 5B15

10 välähdystä

Laitteessa on tapahtunut virhe, joka vaatii yhteydenottoa palvelukeskukseen.

B200

Muut kuin edellä mainitut tapaukset

Tulostinvirhe.

5011, 5012, 5200, 5400, 6000, 6500, 6800, 6801, 6900, 6901, 6902, 6910, 6911, 6930, 6931, 6932, 6933, 6936, 6937, 6938, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946

  • Kun tietokoneen näyttöön tulee tukikoodi ja ilmoitus:

    kuva: Windowsin virheilmoitus

Huomautus

Lisätietoja virheiden ratkaisemisesta ilman tukikoodeja on kohdassa Ilmoitus tulee näkyviin.