S309

FINE-mustekasetin vaihtaminen

Jos jäljellä oleva muste aiheuttaa varoituksen tai tapahtuu muu virhe, mustemerkkivalot ja Häiriö (Alarm)-merkkivalo ilmoittavat virheestä vilkkumalla oranssina. Laske välähdysten määrä ja suorita tarvittava toimi.

Virhetilanteet

 Huomautus

 Lisätietoja yhteensopivista FINE-mustekaseteista on seuraavassa painetussa oppaassa: Turvallisuus ja tärkeitä tietoja.

Kasetin vaihtaminen

Kun FINE-mustekasetti on vaihdettava, toimi seuraavalla tavalla.

Katso video

 Tärkeää

FINE-mustekasettien käsitteleminen

 Älä koske sähkökoskettimiin (A) tai tulostuspään suuttimeen (B) FINE-mustekasetissa. Laite ei ehkä tulosta oikein, jos kosket niihin.

 Jos poistat FINE-mustekasetin, vaihda sen tilalle välittömästi uusi kasetti. Älä jätä laitetta niin, että FINE-mustekasetti on poistettu.

 Vaihda tilalle aina uusi FINE-mustekasetti. Käytetyn FINE-mustekasetin käyttäminen saattaa tukkia suuttimet.

Lisäksi jos käytetään tällaista FINE-mustekasettia, laite ei välttämättä pysty ilmoittamaan, milloin FINE-mustekasetti on vaihdettava.

 Kun FINE-mustekasetti on asennettu, älä poista sitä laitteesta äläkä jätä sitä irti laitteesta. Muutoin FINE-mustekasetti kuivuu, eikä laite toimi oikein, kun mustekasetti asennetaan takaisin. Tulostusjälki säilyy parhaana, jos FINE-mustekasetti käytetään kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä tulostuskerrasta.

 Huomautus

 Jos FINE-mustekasetista loppuu muste, voit tulostaa vielä hetken joko värillisellä tai mustalla FINE-mustekasetilla sen mukaan, kummassa on vielä mustetta jäljellä. Tulostuslaatu saattaa kuitenkin olla heikompi verrattuna molemmilla kaseteilla tulostamiseen. Jotta laatu olisi paras mahdollinen, suosittelemme uusien FINE-mustekasettien käyttämistä.

Vaikka tulostetaan vain yhdellä musteella, jätä tyhjä FINE-mustekasetti paikoilleen. Jos värillinen FINE-mustekasetti tai musta FINE-mustekasetti ei ole asennettuna, tapahtuu virhe eikä laite pysty tulostamaan.

Lisätietoja tämän asetuksen määrittämisestä on kohdassa Käytettävän mustekasetin asettaminen.

 Värimustetta saattaa kulua myös mustavalkotulostuksessa.

Värimustetta ja mustaa mustetta kuluu myös tulostuspään normaalin ja perusteellisen puhdistuksen aikana. Puhdistus saattaa olla tarpeellista laitteen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Kun muste loppuu, vaihda FINE-mustekasetti heti uuteen.

Musteeseen liittyviä hyödyllisiä tietoja

  1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta, avaa etukansi (C) ja avaa sitten paperin luovutustaso (D).

  1. Avaa paperin luovutuskansi (E).

Kun FINE-mustekasetin pidike siirtyy vaihtoasentoon, pään kansi (F) AVAUTUU AUTOMAATTISESTI.

 Huomio

 Älä pysäytä tai siirrä FINE-mustekasetin pidikettä väkisin pitämällä siitä kiinni. Älä koske FINE-mustekasetin pidikkeeseen, ennen kuin se pysähtyy kokonaan.

 Tärkeää

 Pään kansi avautuu automaattisesti, kun paperin luovutuskansi on avattu.

Jos suljit pään kannen FINE-mustekasetin vaihtamisen aikana, sulje paperin luovutuskansi ja avaa se sitten uudelleen.

Pään kannen avaaminen väkisin käsin voi aiheuttaa toimintavian laitteeseen.

 Älä koske laitteen sisällä oleviin metalliosiin tai muihin osiin.

 Jos paperin luovutuskansi on avoinna yli 10 minuuttia, FINE-mustekasetin pidike siirtyy oikealle ääriasentoon ja Häiriö (Alarm) -merkkivalo syttyy. Tässä tapauksessa sulje paperin luovutuskansi ja avaa se sitten uudelleen.

  1. Poista tyhjä FINE-mustekasetti.

(1) Paina mustekasetin lukitusvipua, kunnes se napsahtaa.

(2) Poista FINE-mustekasetti.

 Tärkeää

 Käsittele FINE-mustekasettia varovasti, jotta muste ei tahri vaatteitasi tai lähiympäristöä.

 Hävitä tyhjä FINE-mustekasetti voimassa olevien jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.

  1. Valmistele uusi FINE-mustekasetti.

(1) Ota uusi FINE-mustekasetti ulos pakkauksestaan ja irrota suojateippi (G) varovasti.

 Tärkeää

 Jos ravistelet FINE-mustekasettia, siitä saattaa läikkyä mustetta, joka voi tahrata käsiä ja ympäristöä. Käsittele FINE-mustekasettia varovasti.

 Varo, ettet tahraa käsiä tai ympäristöä irrotetun suojateipin musteella.

 Älä kiinnitä irrotettua suojateippiä takaisin paikoilleen. Hävitä suojus voimassa olevien jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.

 Älä koske sähkökoskettimiin tai tulostuspään suuttimeen FINE-mustekasetissa. Laite ei ehkä tulosta oikein, jos kosket niihin.

  1. Asenna FINE-mustekasetti.

(1) Asenna uusi FINE-mustekasetti suoraan FINE-mustekasetin pidikkeeseen niin pitkälle, kunnes se on pohjassa.

Värillinen FINE-mustekasetti asennetaan vasemmanpuoleiseen paikkaan ja musta FINE-mustekasetti oikeanpuoleiseen paikkaan.

 Tärkeää

 Asenna FINE-mustekasetti varovasti niin, ettei se kosketa FINE-mustekasetin pidikkeen sähkökoskettimiin.

(2) Nosta mustekasetin lukitusvipu ylös, jotta FINE-mustekasetti lukittuu paikoilleen.

FINE-mustekasetti on lukittu paikoilleen, kun mustekasetin lukitusvipu napsahtaa.

 Tärkeää

 Tarkista, onko FINE-mustekasetti asennettu oikein.

 Laitteella ei voi tulostaa, elleivät sekä värillinen FINE-mustekasetti ja musta FINE-mustekasetti ole asennettuna. Muista asentaa molemmat mustekasetit.

  1. Sulje paperin luovutuskansi (H).

 Huomautus

 Jos Häiriö (Alarm) -merkkivalo syttyy tai vilkkuu oranssina paperin luovutuskannen sulkemisen jälkeen, tee tarvittavat toimet.

Virhetilanteet

 Kun aloitat tulostuksen FINE-mustekasetin vaihtamisen jälkeen, laite puhdistaa tulostuspään automaattisesti. Älä käytä laitteen muita toimintoja tulostuspään puhdistamisen aikana.

 Jos tulostuspään asento on kohdistusviivojen tai vastaavien tunnusmerkkien mukaan virheellinen, säädä tulostuspään asentoa.

Tulostuspään kohdistaminen

 Laitteesta saattaa kuulua ääniä toimenpiteen aikana.

Sivun alkuun