naar hoofdtekst gaan

Meerdere documenten tegelijk scannen vanuit de ADF (automatische documentinvoer)

Plaats meerdere documenten in de ADF (automatische documentinvoer) en scan deze tegelijkertijd.

Opmerking

 • U kunt ook meerdere documenten tegelijk scannen vanuit de ADF door te scannen via Automatisch (Auto), Document, Aangepast (Custom), OCR of ScanGear.
  Raadpleeg 'Scannen met een toepassing die u gebruikt (ScanGear)' voor uw model vanaf de startpagina van de Online handleiding voor informatie over scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma).

Automatisch scannen gebruiken:

Het type item wordt automatisch gedetecteerd. Klik op Automatisch (Auto) in het hoofdvenster van IJ Scan Utility en scan.

Automatisch scannen niet gebruiken:

Stel in het dialoogvenster Instellingen Bron selecteren (Source Type) in op ADF of Automatisch (Auto) en voer de scan uit.

Opmerking

 • De vensters voor het scannen van documenten worden in de volgende beschrijvingen als voorbeeld gebruikt.
 1. Plaats de documenten op de ADF.

 2. IJ Scan Utility starten.

 3. Klik op Instellingen (Settings...).

  afbeelding: IJ Scan Utility

  Het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven.

 4. Klik op Document scannen (Document Scan).

  afbeelding: Dialoogvenster Instellingen
 5. Selecteer bij Bron selecteren (Source Type) het type documenten dat u wilt scannen.

  Als u alleen de voorzijde van elk document wilt scannen, selecteert u Document (ADF/glasplaat) (Document (ADF/Platen)) of Document (ADF enkelzijdig) (Document (ADF Simplex)).

  Als u zowel de voorzijde als de achterzijde van elk document wilt scannen, selecteert u Document (ADF handmatig dubbelzijdig) (Document (ADF Manual Duplex)).

  afbeelding: Dialoogvenster Instellingen
 6. Stel de kleurenmodus, het documentformaat en de scanresolutie naar wens in.

  Klik op Instellingen scanstand document... (Original Scan Orientation Settings...) om de afdrukstand te selecteren van de documenten die u wilt scannen. In het weergegeven dialoogvenster kunt u de Afdrukstand (Orientation) en de Inbindzijde (Binding Side) opgeven. Hoe u de documenten moet plaatsen voor het scannen van de achterzijde, is afhankelijk van de Inbindzijde (Binding Side).

  Opmerking

  • Nadat de instellingen in het dialoogvenster Instellingen zijn geconfigureerd, kunt u dezelfde instellingen gebruiken wanneer u de volgende keer scant.
  • Geef in het dialoogvenster Instellingen zo nodig instellingen voor beeldverwerking op, zoals hellingscorrectie, en stel in waar de gescande afbeeldingen worden opgeslagen, en meer.

  Als u klaar bent met het opgeven van de instellingen, klikt u op OK.

  afbeelding: Dialoogvenster Instellingen

  Het hoofdvenster IJ Scan Utility verschijnt.

  Opmerking

 7. Klik op Document.

  afbeelding: IJ Scan Utility

  Het scannen begint.

  Opmerking

  • Klik op Annuleren (Cancel) om het scannen te annuleren.

  Ga verder met stap 8 wanneer Document (ADF handmatig dubbelzijdig) (Document (ADF Manual Duplex)) voor Bron selecteren (Source Type) is geselecteerd.

 8. Volg de instructies op het scherm voor het plaatsen van de documenten.

  Opmerking

  • De vensters voor het scannen met Afdrukstand (Orientation) ingesteld op Staand (Portrait) worden in de volgende beschrijvingen als voorbeeld gebruikt.

  Als Lange zijde (Long edge) is geselecteerd voor Inbindzijde (Binding Side) bij Instellingen scanstand document... (Original Scan Orientation Settings...):

  Plaats de uitvoerdocumenten 180 graden gedraaid.

  afbeelding: Dialoogvenster Handmatig dubbelzijdig scannen (Lange zijde)

  Als Korte zijde (Short edge) is geselecteerd voor Inbindzijde (Binding Side) bij Instellingen scanstand document... (Original Scan Orientation Settings...):

  Plaats de documenten zonder de afdrukstand van de uitvoerdocumenten te wijzigen.

  afbeelding: Dialoogvenster Handmatig dubbelzijdig scannen (Korte zijde)
 9. Klik op OK.

  Het scannen begint.

Opmerking

 • Klik op Annuleren (Cancel) om het scannen te annuleren.