naar hoofdtekst gaan

Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u originelen op de glasplaat of ADF (automatische documentinvoer) plaatst om ze te scannen. Als items niet correct worden geplaatst, worden ze mogelijk niet juist gescand.

Belangrijk

 • Let op het volgende wanneer u het origineel op de plaat legt. Als u het volgende niet in acht neemt, kan er een storing optreden in de scanner of kan de glasplaat breken.

  • Plaats geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 2,0 kg (4,4 lb) op de glasplaat.
  • Oefen geen druk van meer dan 2,0 kg (4,4 lb) uit op de glasplaat, bijvoorbeeld bij het aandrukken van het origineel.
 • Zorg dat de documentklep tijdens het scannen is gesloten.
 • Raak de knoppen van het bedieningspaneel of het LCD (Liquid Crystal Display) niet aan wanneer u de documentklep opent of sluit. Dit kan leiden tot een onverwachte werking.

Items plaatsen (glasplaat)

Plaats items zoals hieronder beschreven om te scannen door het itemtype en de grootte automatisch te detecteren.

Belangrijk

 • Wanneer u scant terwijl u het papierformaat hebt opgegeven in IJ Scan Utility of ScanGear (scannerstuurprogramma), lijnt u een bovenhoek van het item uit met de hoek met de pijl (positiemarkering) op de plaat.
 • Foto's die in onregelmatige vormen zijn uitgesneden en items die kleiner zijn dan 3 vierkante cm (1,2 vierkante inch) kunnen niet precies worden uitgesneden tijdens het scannen.
 • Reflecterende disclabels worden mogelijk niet zoals verwacht gescand.
Foto's, ansichtkaarten, visitekaartjes en BD's/dvd's/cd's Tijdschriften, kranten en documenten
afbeelding: foto's, ansichtkaarten, visitekaartjes of BD's/dvd's/cd's scannen

Eén item:

Plaats het item met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat, waarbij u 1 cm (0,4 inch) of meer ruimte vrij laat tussen de randen (schuin gestreept gebied) van de glasplaat en het item. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

afbeelding: Eén item plaatsen

Belangrijk

 • Grote items (zoals foto's op A4-formaat) die alleen tegen de randen/pijl (positiemarkering) van de plaat kunnen worden geplaatst, worden mogelijk opgeslagen als PDF-bestanden. Als u bestanden in een andere indeling dan PDF wilt opslaan, geeft u bij het scannen de gegevensindeling op.

Meerdere items:

Houd een ruimte van 1 cm (0,4 inch) of meer vrij tussen de randen (schuin gestreept gebied) van de glasplaat en de items, en tussen de items. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

afbeelding: Meerdere items plaatsen

: 1 cm (0,4 inch) of meer

Opmerking

 • U kunt maximaal 12 items plaatsen.
 • Als u items iets scheef plaatst (10 graden of minder), wordt de positie automatisch gecorrigeerd.
afbeelding: Tijdschriften, kranten of documenten scannen

Plaats het item met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat en lijn een bovenhoek van het item uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) op de glasplaat. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

afbeelding: Het item plaatsen en uitlijnen met de pijl

Belangrijk

Documenten plaatsen (ADF (automatische documentinvoer))

Belangrijk

 • Als u twee of meer documenten wilt scannen, moet u documenten van hetzelfde formaat plaatsen en uitlijnen.
 • Raadpleeg Ondersteunde originelen voor ondersteunde documentformaten wanneer u scant vanuit de Ondersteunde originelen.
 1. Controleer of alle originelen van de plaat zijn verwijderd.

 2. Open de documentlade (A).

 3. Schuif de documentgeleider (B) helemaal open.

 4. Plaats het document met de te scannen zijde omhoog in de documentlade.

  Duw het document zo ver mogelijk naar binnen.

 5. Pas de documentgeleider aan de breedte van het document aan.

  Schuif de documentgeleider niet te hard tegen het document. De documenten worden dan mogelijk niet goed ingevoerd.