naar hoofdtekst gaan

IJ Scan Utility starten

Opmerking

  • Installeer de netwerkomgeving vanuit IJ Scan Utility als u meer dan één scanner hebt of de USB-verbinding in een netwerkverbinding hebt veranderd.

Volg de onderstaande stappen om IJ Scan Utility te starten. De volgende schermafbeelding is van Windows 10.

Selecteer Canon Utilities > IJ Scan Utility via de taakbalk (knop Start).

afbeelding: IJ Scan Utility

IJ Scan Utility wordt gestart.

Opmerking

  • Windows 8.1:

    Selecteer IJ Scan Utility in het startscherm.

    Als IJ Scan Utility niet in het startscherm wordt weergegeven, selecteert u de charm Zoeken (Search) en zoekt u vervolgens naar 'IJ Scan Utility'.

  • Windows 7:

    Selecteer in het menu Start achtereenvolgens Alle programmma's (All Programs) > Canon Utilities > IJ Scan Utility > IJ Scan Utility.