SU062W
IJ Scan Utility

Výber odpovede na príkazy z ovládacieho panela použitím aplikácie IJ Scan Utility

Aplikácia IJ Scan Utility umožňuje určiť odpovede pri skenovaní pomocou ovládacieho panela.

Poznámka
 • V nasledujúcich opisoch sa ako príklady používajú obrazovky na určenie odpovedí pri automatickom skenovaní pomocou ovládacieho panela.

 1. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.

  Spustenie aplikácie IJ Scan Utility

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia (Settings...).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Zobrazí sa dialógové okno nastavení.

 3. Na karte (Skenovanie pomocou ovládacieho panela) vyberte režim skenovania.

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 4. V časti Možnosti skenovania (Scan Options) nastavte korekcie obrázkov.

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 5. V časti Nastavenia ukladania (Save Settings) zadajte názov súboru a ďalšie nastavenia.

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 6. V časti Nastavenia aplikácie (Application Settings) vyberte aplikáciu, ktorá sa má spustiť po skenovaní.

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Po spustení skenovania pomocou ovládacieho panela bude skener reagovať podľa vybratých nastavení.

Na začiatok strany