การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

คุณสามารถพิมพ์เอกสารที่สร้างขึ้นด้วยแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์มีการตั้งค่าที่มีประโยชน์ เช่น การขยาย/ย่อขนาด และการพิมพ์ 2 ด้าน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารของคุณได้ในหลากหลายรูปแบบ ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้นี้ คุณจำเป็นต้องทำขั้นตอนบางอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คู่มือสำหรับไดรเวอร์ (ไดรเวอร์)
 

เกี่ยวกับวิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

การคลิก [วิธีใช้ (Help)] บนหน้าจอไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแสดงหน้าจอวิธีใช้ ในหน้าจอนี้ คุณจะได้เห็นคำอธิบายโดยละเอียดที่ไม่มีอยู่ใน คู่มือออนไลน์

ในการใช้รายการอุปกรณ์เสริม

หากติดตั้งอุปกรณ์เสริม ยูนิตป้อนกระดาษแบบคาสเซ็ต เข้ากับตัวเครื่อง อาจจำเป็นต้องทำการตั้งค่าต่อไปนี้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ ให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ
เปิดโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ (แสดงโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์)  คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องนี้  [กำหนดลักษณะ (Preferences)] หรือแท็บ [คุณสมบัติ (Properties)]  [การตั้งค่าอุปกรณ์ (Device Settings)]  [แหล่งจ่ายกระดาษ (Paper Source)]  [ลิ้นชัก/ตลับเพิ่มเติม (Optional Drawer/Cassette)]  [ส่วนป้อนกระดาษของตลับ 2]  [ตกลง (OK)]

การใช้งานการพิมพ์ขั้นพื้นฐาน

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีพิมพ์เอกสารในคอมพิวเตอร์โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
การตั้งค่ากระดาษบนเครื่อง
โดยปกติแล้ว จำเป็นต้องกำหนดขนาดและประเภทกระดาษที่ใส่ในแหล่งกระดาษ ก่อนทำการพิมพ์ต่อไป
1
เปิดเอกสารในแอปพลิเคชันและแสดงกล่องโต้ตอบการพิมพ์
2
เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของเครื่องนี้ และคลิก [กำหนดลักษณะ (Preferences)] หรือ [คุณสมบัติ (Properties)]
3
ระบุการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามความจำเป็น และคลิก [ตกลง (OK)]
สลับแท็บตามการตั้งค่า
4
คลิก [พิมพ์ (Print)] หรือ [ตกลง (OK)]
การพิมพ์จะเริ่มขึ้น
ถ้าคุณต้องการยกเลิกการพิมพ์ โปรดดูที่ การยกเลิกการพิมพ์
6CC7-056