การพิมพ์

มีหลายวิธีที่จะใช้เครื่องเป็นเครื่องพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์เอกสารบนคอมพิวเตอร์โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือพิมพ์ไฟล์ภาพจากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการพิมพ์ให้เต็มที่เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

คุณสามารถพิมพ์เอกสารที่จัดทำขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 

ฟังก์ชันที่มีประโยชน์เมื่อพิมพ์

คุณสามารถระบุ PIN ให้กับข้อมูลที่พิมพ์เพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยหรือพิมพ์ำไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้โดยตรง
 
 
การพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องนี้จะช่วยให้พิมพ์ภาพถ่ายและหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การลิงก์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่
6CC7-055