<การตั้งค่าการแสดงผล (Display Settings)>

การตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแสดงของจอแสดงผลจะปรากฏขึ้นพร้อมกับคำอธิบาย
ดอกจัน (*)
การตั้งค่าที่กำกับด้วย "*1" จะไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออก
การตั้งค่าที่กำกับด้วย "*2" อาจไม่สามารถใช้ได้หรือแตกต่างออกไป หรือมีค่ามาตรฐานที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

<หน้าจอเริ่มต้นหลังจากการเริ่มต้นระบบ/การคืนค่า (Default Screen After Startup/Restoration)>

โดยค่าเริ่มต้นนั้น หน้าจอ Home (Home) จะปรากฏขึ้นทันทีหลังจากที่เปิดเครื่องหรือเมื่อฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติทำงาน โปรดระบุการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนแปลงหน้าจอเริ่มต้นและแสดงหน้าจอหลักของฟังก์ชันอื่น

<ตั้งค่าการแสดงปุ่มบนหน้าจอหน้า Home (Home Screen Button Display Settings)> *1

กำหนดการตั้งค่าสำหรับปุ่มที่แสดงในหน้าจอ Home (Home) คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่จะแสดงเป็นปุ่มทางลัด จัดการลำดับที่ปุ่มจะปรากฏ และแทรกหรือลบช่องว่าง การปรับแต่งหน้าจอ Home (Home)

<ภาษา (Language)> *2

เลือกภาษาแสดงผลที่ใช้สำหรับการแสดงผล รายงาน และรายการ

<ภาษา UI ระยะไกล (Remote UI Language)> *2

เลือกภาษาที่แสดงซึ่งใช้สำหรับหน้าจอ Remote UI

<แจ้งให้ทำค.สะอาดพื้นที่สแกนต้นฉบับ (Notify to Clean Orig. Scan Area)>

ระบุว่าจะแสดงข้อความเมื่อตรวจพบรอยเปื้อนในพื้นที่การสแกนสำหรับป้อนเอกสารหรือไม่

<สลับการป้อน มิลลิเมตร/นิ้ว (Millimeter/Inch Entry Switch)> *2

เลือกหน่วยวัด

<สลับ กรัม/ปอนด์ (Gram/Pound Switch)> *2

เลือกหน่วยการวัดสำหรับค่าน้ำหนักพื้นฐาน การตั้งค่านี้จะสามารถใช้ได้เมื่อกำหนด <เลือกประเทศ/ภูมิภาค (Select Country/Region)> เป็น <สหรัฐอเมริกา (US) (United States (US))>
6CC7-08J