preskočiť na hlavný text

Obrazovka Konfigurácia

Môžete zmeniť konfiguráciu tlačiarne vybratej na obrazovke Canon IJ Network Tool.

Kliknutím na príslušnú záložku vyberte kartu, ktorej nastavenia chcete zmeniť.

Nasledujúca obrazovka slúži ako príklad zmien nastavenia na karte Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN).

Poznámka

  • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Obrázok: obrazovka Konfigurácia

Podrobné informácie o jednotlivých kartách nájdete v nasledujúcich častiach.

Karta Bezdrôtová sieť LAN

Karta Káblová sieť LAN

Karta Heslo správcu