preskočiť na hlavný text

Karta Káblová sieť LAN

Poznámka

 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Umožňuje nastaviť tlačiareň pomocou pripojenia ku káblovej sieti LAN.

Kartu Káblová sieť LAN (Wired LAN) zobrazíte kliknutím na záložku Káblová sieť LAN (Wired LAN) na obrazovke Konfigurácia (Configuration).

Obrázok: Karta Káblová sieť LAN
 1. Nastavenie protokolu TCP/IP: (TCP/IP Setup:)

  Slúži na nastavenie adresy IP tlačiarne, ktorá sa bude používať v sieti LAN. Zadajte hodnotu, ktorá zodpovedá sieťovému prostrediu.

  Získať adresu IP automaticky (Get IP address automatically)

  Túto možnosť vyberte v prípade, ak chcete používať adresu IP automaticky priradenú serverom DHCP. Funkcia servera DHCP musí byť zapnutá v smerovači.

  Použiť nasledujúcu adresu IP (Use next IP address)

  Túto možnosť vyberte vtedy, ak v prostredí, v ktorom používate tlačiareň, nie je k dispozícii funkcia servera DHCP alebo ak chcete použiť konkrétnu adresu IP. Použije sa pevná adresa IP.