preskočiť na hlavný text

Karta Heslo správcu

Nastavením hesla tlačiarne povolíte inštaláciu a vykonávanie konfiguračných operácií iba konkrétnym osobám.

Kartu Heslo správcu (Admin Password) zobrazíte kliknutím na záložku Heslo správcu (Admin Password) na obrazovke Konfigurácia (Configuration).

Obrázok: karta Heslo správcu
  1. Použiť heslo správcu (Use admin password)

    Nastavte heslo pre správcu s oprávneniami nastavovať a meniť podrobné nastavenia. Ak chcete túto funkciu používať, začiarknite toto políčko a zadajte heslo.

  2. Heslo: (Password:)

    Zadajte heslo, ktoré sa má nastaviť.

  3. Potvrdenie hesla: (Password Confirmation:)

    Opätovne zadajte heslo kvôli potvrdeniu.