S713

Vnútorné súčasti

(1) indikátor atramentu

V závislosti od stavu kazety s atramentom svietia alebo blikajú na červeno.

Kontrola stavu atramentu pomocou indikátorov atramentu

(2) držiak tlačovej hlavy

Tlačová hlava je vopred vložená.

(3) kryt atramentu

Otvorte ju pri výmene kazety s atramentom, kontrole indikátora atramentu alebo odstraňovaní zaseknutého papiera vnútri zariadenia.

 Poznámka

 Podrobné informácie o výmene kazety s atramentom nájdete v časti Výmena kazety s atramentom.

Na začiatok strany