preskočiť na hlavný text

Položky nastavenia kopírovania

Môžete zmeniť nastavenia kopírovania, napríklad veľkosť strany, typ média alebo intenzitu.

Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu) a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte požadovanú položku nastavenia. Potom stlačte tlačidlo OK.

Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA upravte jednotlivé položky nastavenia a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa nasledujúca položka nastavenia.

Po vykonaní všetkých nastavení sa na displeji LCD zobrazí pohotovostná obrazovka kopírovania.

Poznámka

 • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

 • Niektoré nastavenia nemožno zadať v kombinácii s nastavením iných položiek nastavenia alebo ponuky kopírovania.

 • Nastavenia veľkosti strany, typu média a pod. sa zachovajú aj po vypnutí zariadenia.

 • Zväčšiť/zmenšiť (Enlarge/Reduce)

  Vyberte spôsob zmenšenia alebo zväčšenia.

  Zmenšenie alebo zväčšenie kópie

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD

  Poznámka

  • Táto položka nastavenia sa zobrazí, ak sú splnené nasledujúce podmienky.

   • Ak je nastavené štandardné kopírovanie

   • Ak je v položke Špeciálne kopírov. (Special copy) nastavená možnosť Obojstr.kópia (2-sided copy) alebo Kopírov. bez okrajov (Borderless copy)

 • Intenzita kópie (Copy intensity)

  Zmeňte intenzitu.

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD

  Poznámka

  • Ak vyberiete možnosť Automatická úprava (Auto adjust), umiestnite originál na ploché predlohové sklo.

  • Ak vyberiete možnosť Manuálna úprava (Manual adjust), pomocou tlačidla DOĽAVA znížite intenzitu a pomocou tlačidla DOPRAVA ju zvýšite.

 • Veľkosť strany (Page size)

  Vyberte veľkosť strany vloženého papiera.

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD
 • Typ média (Media type)

  Vyberte typ média vloženého papiera.

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD
 • Kvalita obrázka (Image quality)

  Vyberte kvalitu obrazu podľa originálu.

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD

  Poznámka

  • Ak používate nastavenie Koncepty (Draft), pričom je nastavený typ média Obyčajný papier (Plain paper), a kvalita nie je taká dobrá, ako ste očakávali, vyberte možnosť Štandardné (Standard) alebo Vysoké (High) a skúste kopírovať znova.

  • Ak chcete kopírovať v odtieňoch sivej, vyberte možnosť Vysoké (High). Odtiene sivej nahrádzajú čiernobiele kopírovanie rôznymi odtieňmi sivej farby.

 • Rozloženie 4 na 1 (4-on-1 layout)

  Vyberte rozlíšenie pri kopírovaní štyroch originálnych strán na jeden hárok papiera po zmenšení všetkých obrázkov. K dispozícii sú štyri rôzne rozloženia.

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD

  Poznámka

 • Zoradiť (Collate)

  Pri viacnásobnom kopírovaní viacstranových dokumentov si môžete vybrať, či chcete získať zoradené výtlačky.

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD

  Poznámka

  • Táto položka nastavenia sa zobrazí, ak sú splnené nasledujúce podmienky.

   • Ak je nastavené štandardné kopírovanie

   • Keď je položka Špeciálne kopírov. (Special copy) nastavená na hodnotu Obojstr.kópia (2-sided copy)

 • Obojstranné (2-sided)

  Zvoľte, či chcete kopírovať dve pôvodné strany na obe strany jedného hárka papiera.

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD

  Poznámka

  • Táto položka nastavenia sa zobrazí, ak sú splnené nasledujúce podmienky.

   • Keď je položka Špeciálne kopírov. (Special copy) nastavená na hodnotu Obojstr.kópia (2-sided copy)

    Obojstranné kopírovanie

   • Keď je položka Kopír. (Copy) v ponuke EKO (obojstranné) (ECO (2-sided)) nastavená na hodnotu ZAP. (ON)

    Ekologické nastavenia

 • Strana zošitia (Stapling side)

  Vyberte stranu zošitia.

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD

  Poznámka

  • Táto položka nastavenia sa zobrazí, ak sú splnené nasledujúce podmienky.

   • Keď je položka Špeciálne kopírov. (Special copy) nastavená na hodnotu Obojstr.kópia (2-sided copy)

    Obojstranné kopírovanie

   • Keď je položka Kopír. (Copy) v ponuke EKO (obojstranné) (ECO (2-sided)) nastavená na hodnotu ZAP. (ON)

    Ekologické nastavenia