preskočiť na hlavný text

Zmenšenie alebo zväčšenie kópie

Môžete zadať zväčšenie, prípadne vybrať kopírovanie s predvoleným pomerom alebo prispôsobením strane.

V režime kopírovania stlačte tlačidlo Ponuka (Menu), pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Zväčšiť/zmenšiť (Enlarge/Reduce) a stlačte tlačidlo OK.

Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte spôsob zmenšenia alebo zväčšenia a stlačte tlačidlo OK.

Príklad:

Obrázok: displej LCD

Poznámka

 • V závislosti od ponuky kopírovania nie sú niektoré spôsoby zmenšenia alebo zväčšenia dostupné.

 • Predvolený pomer (Preset ratio)

  Môžete vybrať jeden z predvolených pomerov zväčšenia alebo zmenšenia kópie.

  Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte predvolený pomer, ktorý sa zhoduje s veľkosťou originálneho dokumentu a papiera určeného na tlač, a stlačte tlačidlo OK.

 • Zväčšenie (Magnification)

  Pomer zmenšenia alebo zväčšenia pri kopírovaní môžete nastaviť v percentách.

  Pomocou tlačidiel DOĽAVA (–) DOPRAVA (+) alebo číselných tlačidiel zadajte pomer zmenšenia alebo zväčšenia (25 – 400 %) a stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka

 • Prispôsobiť strane (Fit to page)

  Zariadenie automaticky zmenší alebo zväčší obraz tak, aby sa zmestil na stranu.

  Poznámka

  • V závislosti od vlastností originálu sa po výbere možnosti Prispôsobiť strane (Fit to page) nemusí veľkosť dokumentu zistiť správne. V takom prípade vyberte možnosť Predvolený pomer (Preset ratio) alebo Zväčšenie (Magnification).

  • Po výbere položky Prispôsobiť strane (Fit to page) umiestnite dokument na ploché predlohové sklo.