UG061W

Nastavenia tlače PictBridge

Pri tlači zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge môžete zmeniť nastavenia tlače.

Ak chcete tlačiť podľa nastavení v multifunkčnom zariadení, v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge vyberte pre nastavenia tlače možnosť Predvolené nastavenie (Default).

Zmena nastavení tlače zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge:

Nastavenia v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge

Obrázok: displej LCD
 1. Veľk. str. (Page size)

  Pri tlači priamo zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge vyberte veľkosť papiera.

  Pri nastavovaní technológie PictBridge v multifunkčnom zariadení nastavte v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge možnosť Veľkosť papiera (Paper size) na hodnotu Predvolené nastavenie (Default).

 2. Typ (Type) (typ média)

  Pri tlači priamo zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge vyberte typ média.

  Pri nastavovaní technológie PictBridge v multifunkčnom zariadení nastavte v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge možnosť Typ papiera (Paper type) na hodnotu Predvolené nastavenie (Default).

 3. Kval.tlač. (Print qlty) (kvalita tlače)

  Pri tlači priamo zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge vyberte kvalitu tlače.

 4. Okraj (Border) (tlač s okrajmi alebo bez okrajov)

  Vyberte rozloženie s okrajmi alebo bez okrajov.

  Pri nastavovaní technológie PictBridge v multifunkčnom zariadení nastavte v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge možnosť Rozloženie (Layout) na hodnotu Predvolené nastavenie (Default).

 5. Opr. fot. (Photo fix)

  Po výbere možnosti Aut. oprava fotog. (Auto photo fix) sa na nasnímanej fotografii rozpozná scéna alebo tvár postavy a automaticky sa vykoná najvhodnejšia korekcia každej fotografie. Pri tlači sa tým zosvetlí tvár, ktorá v dôsledku svetla na pozadí pôsobí tmavo. Takisto sa analyzuje typ scény, napríklad scenéria, nočná scéna alebo postava, a každá scéna sa automaticky upraví na tlač s použitím najvhodnejšej farby, jasu a kontrastu.

  Poznámka
  • Pri tlači fotografií zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge sa predvolene použije automatická korekcia.

  • Ak vyberiete možnosť Žiadna korekcia (No correction), fotografie sa vytlačia bez korekcie.

 6. Korek. červen. očí (Red-EyeCorrection)

  Výberom položky ZAP. (ON) skorigujete na portrétoch efekt červených očí spôsobený fotografovaním s bleskom.

  V závislosti od typu fotografie sa efekt červených očí nemusí opraviť, prípadne sa môžu opraviť aj iné časti než oči.

Na začiatok strany