UG097W

Informácie o Nastavenia tlače PictBridge

Nastavenia v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge

Nastavenia v zariadení

Nastavenia v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge

Táto časť opisuje funkciu PictBridge multifunkčného zariadenia. Informácie o nastaveniach tlače v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge nájdete v príručke k danému zariadeniu.

Poznámka
 • V nasledujúcom opise sa názvy položiek nastavenia uvádzajú podľa položiek používaných v zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge. Názvy položiek nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od značky a modelu vášho zariadenia.

 • Niektoré položky nastavenia vysvetlené v nasledujúcej časti nemusia byť na niektorých zariadeniach dostupné. V takom prípade sa použijú nastavenia vykonané v multifunkčnom zariadení. Okrem toho, ak sú v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge nastavené niektoré položky na možnosť Predvolené nastavenie (Default), použijú sa nastavenia týchto položiek z multifunkčného zariadenia.

  Nastavenia tlače PictBridge

Pri tlači zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge možno použiť nasledujúce nastavenia.

Veľkosť papiera

10 x 15 cm/4" x 6", 13 x 18 cm/5" x 7"*1, 20 x 25 cm/8" x 10", A4, 22 x 28 cm/8,5" x 11" (Letter)

* Možno vybrať len na niektorých zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge. (V závislosti od zariadenia sa nemusí dať vybrať.)

Typ papiera

 • Predvolené nastavenie (výber podľa nastavenia v multifunkčnom zariadení)

 • Fotografický papier:
  Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Photo Stickers*

  * Pri tlači na papier s nálepkami vyberte v ponuke Veľkosť papiera (Paper size) veľkosť 10x15cm/4"x6" (4"x6"/10x15cm). Položku Rozloženie (Layout) nenastavujte na možnosť Bez okrajov (Borderless).

 • Fotografický papier na rýchlu tlač:
  Photo Paper Pro Platinum PT-101

 • Obyčajný papier:
  A4/Letter
  Ak je položka Typ papiera (Paper type) nastavená na možnosť Obyčajný papier (Plain), tlač bez okrajov bude vypnutá aj v prípade, ak je položka Rozloženie (Layout) nastavená na možnosť Bez okrajov (Borderless).

Rozloženie

Predvolené nastavenie (výber podľa nastavenia v multifunkčnom zariadení), Index, S okrajmi, Bez okrajov, N na strane (2, 4, 9, 16)*1, 20 na strane*2, 35 na strane*3

*1 Rozloženie kompatibilné s papierom veľkosti A4 alebo Letter a vyššie uvedenými nálepkami značky Canon.
A4/Letter: 4 na stranu
Photo Stickers: 2 na stranu, 4 na stranu, 9 na stranu, 16 na stranu.

*2 V prípade zariadenia značky Canon kompatibilného so štandardom PictBridge výber položiek so značkou „i“ umožní tlačiť informácie o snímaní (údaje Exif) vo formáte zoznamu (20 na strane (20-up)) alebo na okraje určeného formátu (1 na strane (1-up)). (Nemusí byť k dispozícii pri niektorých zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge.)

*3 Tlač s rozložením Štýl filmu 35 mm (35 mm Film Style) (rozloženie Kontaktná tlač). K dispozícii len pri zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge. (Nemusí byť k dispozícii pri niektorých zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge.)

Tlač dátumu a č. súboru

Predvolené nastavenie (Vypnuté: Netlačí sa), Dátum, Č. súboru, Oba, Vypnuté

Optimalizácia obrazu

Predvolené nastavenie (výber podľa nastavenia v multifunkčnom zariadení), Zapnuté (automatická oprava fotografií)*1, Vypnuté, Červené oči*2

*1 Na nasnímanej fotografii sa rozpozná scéna alebo tvár postavy a automaticky sa vykoná najvhodnejšia korekcia každej fotografie. Pri tlači sa tým zosvetlí tvár, ktorá v dôsledku svetla na pozadí pôsobí tmavo. Takisto sa analyzuje typ scény, napríklad scenéria, nočná scéna alebo postava, a každá scéna sa automaticky upraví na tlač s použitím najvhodnejšej farby, jasu a kontrastu.

*2 Môže sa vybrať len na niektorých zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge. (V závislosti od zariadenia sa nemusí dať vybrať.)

Orezanie

Predvolené nastavenie (Vypnuté: Bez orezania), Zapnuté (postupujte podľa nastavenia fotoaparátu), Vypnuté

Nastavenia v zariadení

Nastavenia tlače prostredníctvom štandardu PictBridge môžete zmeniť na obrazovke Nastavenia tlače PictBridge (PictBridge print settings). Ak chcete tlačiť podľa nastavení v multifunkčnom zariadení, v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge vyberte pre nastavenia tlače možnosť Predvolené nastavenie (Default).

Táto časť opisuje spôsob zobrazenia obrazovky Nastavenia tlače PictBridge (PictBridge print settings).

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 3. Vyberte položku Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Vyberte položku Nastavenia zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte položku Nastavenia tlače PictBridge (PictBridge print settings) a potom stlačte tlačidlo OK.

 6. Skontrolujte zobrazené hlásenie a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka Nastavenia tlače PictBridge (PictBridge print settings).

  Podrobné informácie o položkách nastavenia:

  Nastavenia tlače PictBridge

Na začiatok strany