S502

Tulostuspään puhdistaminen perusteellisesti

Jos tulostuslaatu ei parane tulostuspään tavallisen puhdistuksen avulla, puhdista tulostuspää perusteellisesti. Tulostuspään perusteellisessa puhdistuksessa kuluu enemmän mustetta kuin tulostuspään tavallisessa puhdistuksessa. Suorita tulostuspään perusteellinen puhdistus vain tarvittaessa.


  1. Varmista, että virta on kytketty.

  1. Pidä Pysäytä (Stop)-painiketta painettuna, kunnes Häiriö (Alarm)-merkkivalo välkkyy oranssina kolme kertaa. Vapauta painike tämän jälkeen välittömästi.

Laite käynnistää tulostuspään perusteellisen puhdistuksen.

Puhdistus on suoritettu, kun KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo syttyy vilkkumisen jälkeen palamaan vihreänä.

Älä käytä laitteen muita toimintoja tulostuspään perusteellisen puhdistamisen aikana. Puhdistus kestää noin 1–2 minuuttia.

  1. Tarkista tulostuspään toimintakunto.

Tarkista tulostuspään kunto tulostamalla suutintestikuvio.

Suutintestikuvion tulostaminen


Jos ongelma ei poistu, katkaise laitteen virta ja puhdista tulostuspää perusteellisesti uudelleen 24 tunnin kuluttua.


Jos ongelma ei vieläkään ratkea, vaihda FINE-mustekasetti uuteen kasettiin.

FINE-mustekasetin vaihtaminen


Jos ongelma toistuu FINE-mustekasetin vaihtamisen jälkeen, ota yhteyttä palvelukeskukseen.

Sivun alkuun