S501

Tulostuspään puhdistaminen

Puhdista tulostuspää, jos suutintestikuviosta puuttuu viivoja tai siinä on vaakasuuntaisia valkoisia raitoja. Puhdistus avaa suuttimen tukkeumat ja palauttaa tulostuspään toimintakunnon. Tulostuspään puhdistamiseen kuluu mustetta, joten puhdista tulostuspää vain tarvittaessa.


  1. Varmista, että virta on kytketty.

  1. Pidä Pysäytä (Stop)-painiketta painettuna, kunnes Häiriö (Alarm)-merkkivalo välkkyy oranssina kaksi kertaa. Vapauta painike tämän jälkeen välittömästi.

Laite käynnistää tulostuspään puhdistuksen.

Puhdistus on suoritettu, kun KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo syttyy vilkkumisen jälkeen palamaan vihreänä.

Älä käytä laitteen muita toimintoja tulostuspään puhdistamisen aikana. Puhdistus kestää noin 1–2 minuuttia.

  1. Tarkista tulostuspään toimintakunto.

Tarkista tulostuspään kunto tulostamalla suutintestikuvio.

Suutintestikuvion tulostaminen

 Huomautus

 Jos ongelma ei ratkea, kun tulostuspää on puhdistettu kaksi kertaa, puhdista tulostuspää perusteellisesti.

Tulostuspään puhdistaminen perusteellisesti

Sivun alkuun