siirry päävalikkoon

Laitteen asetusten muuttaminen LCD-näytössä

Tässä osassa kuvataan, kuinka laitteen asetuksia muutetaan Laitteen asetukset (Device settings) -näytössä, ja esimerkkinä käytetään Kopiomäärä liian suuri (Extended copy amount) -asetuksen määrittämistä.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Valitse ALKUUN (HOME)-näytöstä Asennus (Setup).

  LCD-näyttö ja käyttöpaneeli

 3. Valitse Laitteen asetukset (Device settings) ja paina sitten OK-painiketta.

  Laitteen asetukset (Device settings) -näyttö avautuu.

 4. Valitse asetus YLÖSALAS-painikkeella ja paina sitten OK -painiketta.

  kuva: Nestekidenäyttö

  Valitun kohteen asetusnäyttö tulee näkyviin.

 5. Valitse valikko painamalla YLÖSALAS -painiketta ja paina sitten OK -painiketta.

  kuva: Nestekidenäyttö
 6. Valitse asetus YLÖSALAS-painikkeella ja paina sitten OK -painiketta.

  kuva: Nestekidenäyttö

Voit valita seuraavat asetusvalikot.

Tulostusasetukset

LAN-asetukset

Laitteen käyttäjän asetukset

PictBridge-tulostusasetukset

Kielen valinta

Laiteohjelmiston päivitys

Kasetin asetukset

Alusta asetus

Huomautus