siirry päävalikkoon

Tietoja ECO-asetukset-valinnasta

Tämän asetuksen avulla voit käyttää automaattista kaksipuolista tulostusta oletusasetuksena paperin säästämiseksi ja kytkeä tai katkaista laitteen virran automaattisesti energian säästämiseksi.

Kaksipuolisen tulostuksen käyttäminen

Virransäästötoiminnon käyttäminen

Kaksipuolisen tulostuksen käyttäminen

Ota kaksipuolinen tulostus käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Valitse ALKUUN (HOME)-näytössä ECO-asetukset (ECO settings).

  LCD-näyttö ja käyttöpaneeli

 3. Valitse 2-puolisen tulostuksen asetukset (Two-sided printing setting) ja paina sitten OK-painiketta.

 4. Vaihda asetuskohdetta YLÖSALAS-painikkeen avulla, muuta asetusta VASENOIKEA-painikkeella ja vahvista lopuksi valinta OK-painikkeella.

  kuva: Nestekidenäyttö
  1. Kopio (Copy)

   Asettaa kaksipuolisen kopioinnin oletusasetukseksi.

  2. Mallin tulostus (Template print)

   Asettaa laitteessa olevien mallilomakkeiden kaksipuolisen tulostuksen oletusasetukseksi.

   Huomautus

   • Kun kaksipuolinen tulostus valitaan, -kuvake näkyy jokaisessa ALKUUN (HOME)-näytön valikossa tai jokaisen tulostusasetusnäytön kaksipuolisen tulostuksen asetuskohteissa.

Virransäästötoiminnon käyttäminen

Ota virransäästötoiminto käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Valitse ALKUUN (HOME)-näytössä ECO-asetukset (ECO settings).

  LCD-näyttö ja käyttöpaneeli

 3. Valitse Energiansäästöasetukset (Energy saving settings) ja paina sitten OK-painiketta.

 4. Vaihda asetuskohdetta YLÖSALAS-painikkeen avulla, muuta asetusta VASENOIKEA-painikkeella ja vahvista lopuksi valinta OK-painikkeella.

  kuva: Nestekidenäyttö
  1. Autom. virrankatk. (Auto power off)

   Määrittää ajan, jonka jälkeen laitteen virta katkeaa automaattisesti, jos toimintoja ei käytetä tai laitteeseen ei lähetetä tulostustietoja.

   Huomautus

   • Autom. virrankatk. -asetus on virheellinen, kun käytät laitetta verkon kautta ja verkkoyhteys on käytössä.

    Voit tarkistaa yhteyden tilan WLAN-asetusluettelo (WLAN setting list)sta, joka avautuu LAN-asetukset (LAN settings)-valikon kohdasta Vahvista LAN-asetukset (Confirm LAN settings).

  2. Autom. käynnistys (Auto power on)

   Kun asetukseksi valitaan Käytössä (ON), laitteen virta kytketään ja katkaistaan automaattisesti, kun skannauskomento tai tulostustiedot lähetetään tietokoneesta laitteeseen.