siirry päävalikkoon

LAN-asetukset

 • Vaihda LAN (Change LAN)

  Ota WLAN- tai tukiasematila käyttöön. Voit myös poistaa WLAN- tai tukiasematilan käytöstä.

 • WLAN-asetukset (Wireless LAN setup)

  Valitsee asetusmenetelmän langatonta lähiverkkoyhteyttä varten.

  Huomautus

  • Voit myös avata tämän asetusvalikon valitsemalla ALKUUN (HOME)-näytössä WLAN. Ota tässä tapauksessa WLAN käyttöön.

  Kun tämä valikko on valittuna, laite alkaa etsiä WPS-yhteensopivaa tukiasemaa. Jos laite havaitsee tukiaseman, määritä langaton lähiverkko noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Jos tukiasemaa ei havaita tai jos valitset toisen asetusmenetelmän, valitse jokin seuraavista asetusmenetelmistä.

  • Normaalit asetukset (Standard setup)

   Valitse tämä, kun määrität langattoman lähiverkon asetukset manuaalisesti laitteen käyttöpaneelista.

  • WPS (Painikemenetelmä) (WPS (Push button method))

   Valitse tämä, kun määrität langattoman lähiverkon asetukset käyttäen tukiasemaa, joka tukee Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painikemenetelmää. Noudata asetuksen aikana näytön ohjeita.

  • Muut asetukset (Other setup)

   Lisäasetukset (Advanced setup)

   Valitse tämä, kun teet asetuksia langatonta lähiverkkoa varten manuaalisesti. Voit määrittää useita WEP-avaimia.

   WPS (PIN-koodimenetelmä) (WPS (PIN code method))

   Valitse tämä, kun määrität langattoman lähiverkon asetukset käyttäen tukiasemaa, joka tukee Wi-Fi Protected Setup (WPS) -PIN-koodimenetelmää. Noudata asetuksen aikana näytön ohjeita.

   Suora yhteys -asetus (Cableless setup)

   Valitse, jos määrität tukiaseman asetukset tähän laitteeseen suoraan muusta laitteesta (kuten älypuhelin) ilman tukiasemaa. Jatka asennusta kytkettävän laitteen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

 • Vahvista LAN-asetukset (Confirm LAN settings)

  Laitteen WLAN-asetusten tai tukiasematilan asetusten luettelo näkyy LCD-näytössä. Voit tulostaa luettelon tästä asetusvalikosta.

  • WLAN-asetusluettelo (WLAN setting list)

   Laitteen langattoman lähiverkon asetusten luettelo näkyy LCD-näytössä.

   Näytössä näkyy seuraavat asetukset.

   Kohdat

   Asetus

   Yhteys (Connection)

   Aktiivinen/Ei aktiivinen

   SSID

   XXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXX

   Tiedonsiirtotila (Communication mode)

   Infrastruktuuri

   Kanava (Channel)

   XX

   WLAN-suojaus (Wireless LAN security)

   Ei aktiivinen/WEP (64 bittiä)/WEP (128 bittiä)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)

   IPv4-osoite (IPv4 address)

   XXX. XXX. XXX. XXX

   IPv4-aliverkon peite (IPv4 subnet mask)

   XXX. XXX. XXX. XXX

   IPv4-oletusyhdyskäytävä (IPv4 default gateway)

   XXX. XXX. XXX. XXX

   IPv6-osoite (IPv6 address)

   XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
   XXXX: XXXX: XXXX: XXXX

   IPv6-aliverkon etuliitteen pituus (IPv6 subnet prefix length)

   XXX

   IPv6-oletusyhdyskäytävä (IPv6 default gateway)

   XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
   XXXX: XXXX: XXXX: XXXX

   MAC-osoite (MAC address)

   XX:XX:XX:XX:XX:XX

   IPsec-asetukset (IPsec settings)

   Ota käyttöön (ESP)/Ota käyttöön (ESP ja AH)/Ota käyttöön (AH)/Poista käytöstä (Disable)

   Esijaettu avain (Pre-shared key)

   XXXXXXXXXXXXXXXX

   Tulostimen nimi (Printer name)

   XXXXXXXXXXXXXXX

   Bonjour-palvelun nimi (Bonjour service name)

   XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX

   ("XX" ilmaisee kirjaimia ja numeroita.)

  • Tukias.tilan asetusluettelo (AP mode setting list)

   Laitteen WLAN-asetusten tai tukiasematilan asetusten luettelo näkyy LCD-näytössä.

   Näytössä näkyy seuraavat asetukset.

   Kohdat

   Asetus

   Yhteys (Connection)

   Aktiivinen/Ei aktiivinen

   SSID

   XXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXX

   Salasana (Password)

   XXXXXXXXXX

   Tiedonsiirtotila (Communication mode)

   Tukiasematilassa

   Kanava (Channel)

   3

   WLAN-suojaus (Wireless LAN security)

   Ei aktiivinen/WPA2-PSK (AES)

   IPv4-osoite (IPv4 address)

   XXX. XXX. XXX. XXX

   IPv4-aliverkon peite (IPv4 subnet mask)

   XXX. XXX. XXX. XXX

   IPv4-oletusyhdyskäytävä (IPv4 default gateway)

   XXX. XXX. XXX. XXX

   IPv6-osoite (IPv6 address)

   XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
   XXXX: XXXX: XXXX: XXXX

   IPv6-aliverkon etuliitteen pituus (IPv6 subnet prefix length)

   XXX

   IPv6-oletusyhdyskäytävä (IPv6 default gateway)

   XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
   XXXX: XXXX: XXXX: XXXX

   MAC-osoite (MAC address)

   XX:XX:XX:XX:XX:XX

   IPsec-asetukset (IPsec settings)

   Poista käytöstä (Disable)

   Esijaettu avain (Pre-shared key)

   XXXXXXXXXXXXXXXX

   Tulostimen nimi (Printer name)

   XXXXXXXXXXXXXXX

   Bonjour-palvelun nimi (Bonjour service name)

   XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX

   ("XX" ilmaisee kirjaimia ja numeroita.)

  • Tulosta LAN-tiedot (Print LAN details)

   Voit tulostaa laitteen verkkoasetukset, kuten IP-osoitteen ja SSID-tunnuksen.

   Lisätietoja laitteen verkkoasetusten tulostamisesta on kohdassa

   Verkkoasetustietojen tulostaminen

   Tärkeää

   • Tuloste sisältää arvokasta tietoa tietokoneesta. Säilytä se huolellisesti.

 • Muut asetukset (Other settings)

  Tärkeää

  • Alla olevia kohteita ei voi valita, jos Vaihda LAN (Change LAN) -asetuksena on Poista LAN käytöstä (Disable LAN).

  • Määritä tulostimen nimi (Set printer name)

   Määrittää laitteen nimen. Nimessä voi käyttää enintään 15:tä merkkiä.

   Huomautus

   • Tulostimen nimi ei voi olla sama kuin jonkin muun lähiverkkoon kytketyn laitteen.

   • Tulostimen nimen ensimmäinen tai viimeinen merkki ei voi olla yhdysmerkki.

  • TCP/IP-asetukset (TCP/IP settings)

   Tekee IPv4- tai IPv6-asetuksen.

  • WSD-asetukset (WSD setting)

   WSD-asetuksen asetuskohteet (eräs Windows 8.1:n, Windows 8:n, Windows 7:n ja Windows Vistan tukema verkkoprotokolla).

   Ota käytt. / poista käyt. WSD (Enable/disable WSD)

   Valitsee, onko WSD-protokolla käytössä vai poistettu käytöstä.

   Huomautus

   • Kun tämä asetus on käytössä, tulostimen kuvake näkyy Windows 8.1:n, Windows 8:n, Windows 7:n ja Windows Vistan Verkkoresurssien hallinta -ikkunassa.

   WSD-skannaus tältä laitteelta (WSD scan from this device)

   Jos valitset Ota käyttöön (Enable), voit siirtää skannattuja tietoja tietokoneeseen WSD:n avulla.

   Aseta aikakatkaisu (Timeout setting)

   Määrittää aikakatkaisun pituuden.

  • Bonjour-asetukset (Bonjour settings)

   Lähiverkon kohteiden määrittäminen Mac OS -käyttöjärjestelmän Bonjour-ohjelmalla.

   Ota käytt. / poista käyt. Bonjour (Enable/disable Bonjour)

   Valitsemalla Ota käyttöön (Enable) voit määrittää verkkoasetukset Bonjour-ohjelman avulla.

   Palvelun nimi (Service name)

   Määrittää Bonjour-palvelun nimen. Nimessä voi käyttää enintään 48:tä merkkiä.

   Huomautus

   • Palvelun nimi ei voi olla sama kuin jonkin muun lähiverkkoon kytketyn laitteen.

  • LPR-protokollan asetukset (LPR protocol setting)

   Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä LPR-asetuksen.

  • PictBridge-tiedonsiirto (PictBridge communication)

   Kohteiden määrittäminen tulostusta varten PictBridge(WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.

   Ota käytt./poista käyt. tied.siirto (Enable/disable communication)

   Kun valitset Ota käyttöön (Enable), voit tulostaa PictBridge (WLAN) -yhteensopivasta laitteesta.

   Aseta aikakatkaisu (Timeout setting)

   Määrittää aikakatkaisun pituuden.

  • WLAN:in DRX-asetukset (Wireless LAN DRX setting)

   Valitsemalla Ota käyttöön (Enable) voit ottaa käyttöön epäjatkuvan vastaanoton, kun WLAN-yhteys on käytössä. Asetuksen avulla voit säästää sähköä.

   Huomautus

   • Käytössä olevan tukiaseman mukaan epäjatkuva vastaanotto ei välttämättä ole käytettävissä, vaikka Ota käyttöön (Enable) valitaan.

   • Epäjatkuva vastaanotto otetaan käyttöön vain, kun laite on valmiustilassa. (LCD-näyttö on näytönsäästötilassa.)

  • Tukiasematilan asetukset (Access point mode settings)

   Kun käytät laitetta tukiasemana, määritä tukiaseman nimi ja suojausasetukset.

   Laitteen käyttäminen tukiasematilassa