siirry päävalikkoon

Verkkoasetustietojen tulostaminen

Voit tulostaa laitteen nykyiset verkkoasetukset laitteen käyttöpaneelista.

Tärkeää

 • Tuloste sisältää arvokasta tietoa tietokoneesta. Säilytä se huolellisesti.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Aseta yksi arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

 3. Valitse ALKUUN (HOME)-näytöstä Asennus (Setup).

  LCD-näyttö ja käyttöpaneeli

  Valikkonäyttö avautuu.

 4. Valitse Laitteen asetukset (Device settings) ja paina sitten OK-painiketta.

 5. Valitse YLÖSALAS-painikkeella LAN-asetukset (LAN settings) ja paina sitten OK-painiketta.

 6. Valitse Vahvista LAN-asetukset (Confirm LAN settings) painamalla YLÖSALAS -painiketta ja paina sitten OK-painiketta.

 7. Valitse YLÖSALAS -painikkeella Tulosta LAN-tiedot (Print LAN details) ja paina sitten OK-painiketta.

 8. Valitse YLÖSALAS -painikkeella Kyllä (Yes) ja käynnistä sitten tulostus painamalla OK-painiketta.

  Laite aloittaa verkkoasetuksia koskevien tietojen tulostamisen.

  Järjestelmä tulostaa seuraavat laitteen verkkoasetuksia koskevat tiedot.

  Kohde

  Kohteen selitykset

  Asetus

  Langaton lähiverkko

  Langaton lähiverkko

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Liitäntä (Connection)

  Yhteyden tila

  Aktiivinen/Ei aktiivinen

  MAC-osoite (MAC Address)

  MAC-osoite (MAC Address)

  XX:XX:XX:XX:XX:XX

  SSID

  SSID

  Langattoman lähiverkon SSID/Tukiasematilan SSID

  Salasana

  Salasana

  Tukiasematilan salasana (8–10 aakkosnumeerista merkkiä)

  Tiedonsiirtotila (Communication Mode)

  Tiedonsiirtotila (Communication Mode)

  Infrastruktuuri/Tukiasematila

  Kanava *1

  Kanava

  XX (1–13)

  Salaus (Encryption)

  Salausmenetelmä

  Ei mitään (none)/WEP/TKIP/AES

  WEP-avaimen pituus (WEP Key Length)

  WEP-avaimen pituus (WEP Key Length)

  Ei aktiivinen/128/64

  Todennus (Authentication)

  Todennusmenetelmä

  Ei mitään (none)/automaattinen (auto)/avoin (open)/jaettu (shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK

  Signaalin voimakkuus (Signal Strength)

  Signaalin voimakkuus (Signal Strength)

  0–100 [%]

  TCP/IP-versio (TCP/IP Version)

  TCP/IP-versio (TCP/IP Version)

  IPv4 & IPv6/IPv4

  IPv4-IP-osoite (IPv4 IP Address)

  Valittu IP-osoite (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  IPv4-oletusyhdyskäytävä (IPv4 Default Gateway)

  Oletusyhdyskäytävä (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Aliverkon peite

  Aliverkon peite

  XXX.XXX.XXX.XXX

  IPv6-IP-osoite (IPv6 IP Address) *2

  Valittu IP-osoite (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  IPv6-oletusyhdyskäytävä (IPv6 Default Gateway) *2

  Oletusyhdyskäytävä (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  Aliverkon etuliitteen pituus *2

  Aliverkon etuliitteen pituus

  XXX

  IPsec *3

  IPsec-asetukset

  Aktiivinen

  Suojausprotokolla *3

  Suojausprotokollan menetelmä

  ESP/ESP & AH/AH

  Langattoman lähiverkon epäjatkuva vastaanotto (Wireless LAN DRX)

  Epäjatkuva vastaanotto (langaton lähiverkko)

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Muut asetukset (Other Settings)

  Muut asetukset

  -

  Tulostimen nimi (Printer Name)

  Tulostimen nimi

  Tulostimen nimi (enintään 15 aakkosnumeerista merkkiä)

  WSD

  WSD-asetus

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  WSD-aikakatkaisu (WSD Timeout)

  Aikakatkaisu

  1/5/10/15/20 [min]

  LPR-protokolla (LPR Protocol)

  LPR-protokollan asetukset

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Bonjour

  Bonjour-asetus

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Bonjour-palvelun nimi (Bonjour Service Name)

  Bonjour-palvelun nimi

  Bonjour-palvelun nimi (enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä)

  PictBridge-tiedonsiirto (PictBridge Commun.)

  PictBridge-tiedonsiirto

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  DNS-palvelin (DNS Server)

  Haetaan DNS-palvelin automaattisesti

  Automaattinen (Auto)/Manuaalinen (Manual)

  Ensisijainen palvelin (Primary Server)

  Ensisijaisen palvelimen osoite

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Toissijainen palvelin (Secondary Server)

  Toissijaisen palvelimen osoite

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Välityspalvelin (Proxy Server)

  Välityspalvelimen asetukset

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Välityspalvelimen portti (Proxy Port)

  Välityspalvelimen portin määrittäminen

  1 - 65535

  Välityspalvelimen osoite

  Välityspalvelimen osoite

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  ("XX" ilmaisee kirjaimia ja numeroita.)

  *1 Yksi kanavista 1–11 tulostuu laitteen ostomaan tai -alueen mukaan.

  *2 Verkon tila tulostetaan vain, kun IPv6 on käytettävissä.

  *3 Verkon tila tulostetaan vain, kun IPv6 ja IPsec-asetus ovat käytettävissä.