siirry päävalikkoon

Tulostusasetukset

 • Estä paperin hankaus (Prevent paper abrasion)

  Käytä tätä asetusta vain, jos tulostuspinta tahriutuu.

  Tärkeää

  • Muista palauttaa tämän asetuksen arvoksi Ei käyt. (OFF) tulostuksen jälkeen, jotta tulostusnopeus ei hidastuisi tai tulostuslaatu heikentyisi.

 • Kopiomäärä liian suuri (Extended copy amount)

  Määrittää, kuinka suuri osa kuvasta jää paperin ulkopuolelle, kun tulostustilana on reunaton (täynnä).

  Kuva saattaa rajautua reunoista hieman, koska kopioitu kuva suurennetaan täyttämään koko sivu. Voit valita, kuinka paljon alkuperäisen kuvan reunoista rajataan pois.

  Rajattu alue on suurempi, jos valitaan Laajennus: suuri (Extended amount: Large).

  Tärkeää

  • Tämä asetus voidaan tehdä seuraavissa tilanteissa:

   - Käytetään reunatonta kopiointia

   - Reuna-asetukseksi on valittu Reunaton, kun kopioidaan tulostettuja valokuvia

  Huomautus

  • Jos tulosteessa on marginaalit, vaikka reunaton tulostus on valittuna, voit ratkaista ongelman valitsemalla tämän asetuksen arvoksi Laajennus: suuri (Extended amount: Large).

 • Aseta autom. valokuvan korjaus (Auto photo fix setting)

  Kun valittuna on Käytössä (ON), voit valita, käytetäänkö kuvien tulostamisessa kuvatiedostoihin tallennettuja Exif-tietoja, kun Oletus (Default)* tai Päällä (On) on valittuna PictBridge-asetukseksi.

  * Kun PictBridge (WLAN) -yhteensopivan laitteen tulostusasetukseksi on valittu Oletus (Default), valitse PictBridge-tulostusasetukset (PictBridge print settings)-kohdan Val.korj (Photo fix)-asetukseksi Autom. val. korj. (Auto photo fix).

 • Estä paperin kaksoissyöttö (Prevent paper double-feed)

  Valitse Käytössä (ON), jos haluat estää tavallisen paperin kaksoissyötön.

  Tärkeää

  • Valitse Käytössä (ON) vain silloin, kun tavallisen paperin kaksoissyöttöä esiintyy.

 • Säädä tul.kohtaa vaakasuunnassa (Adjust horizontal print position)

  Tulostuskohdan muuttaminen, jos vasen/oikea marginaali ei kohdistu.

  Voit säätää vasenta ja oikeaa marginaalia 0,1 mm:n / 0,003 tuuman askelin välillä -3 mm / -0,1 tuumaa ja +3 mm / +0,1 tuumaa keskitettynä paperin vaakasuuntaisesta keskipisteestä.

  Tärkeää

  • Letter- tai Legal-kokoista paperia käytettäessä voit säätää vasenta ja oikeaa marginaalia -1,5 mm:n / -0,05 tuuman ja +1.5 mm:n / +0,05 tuuman välillä, vaikka määritettävä arvo onkin suurempi kuin 1.5 mm / 0,05.