siirry päävalikkoon

Tietoja Hiljaiset asetukset -tilasta

Ota käyttöön tämä tila, kun haluat hiljentää laitteen toimintaääniä, jos esimerkiksi tulostat yöaikaan.

Määritä asetus noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Valitse ALKUUN (HOME)-näytössä Hiljaiset asetukset (Quiet setting).

  LCD-näyttö ja käyttöpaneeli

 3. Valitse YLÖSALAS-painikkeella Käytä hiljaista tilaa (Use quiet mode) ja paina sitten OK -painiketta.

  Vahvistusnäyttö tulee näkyviin ja -kuvake näkyy Hiljaiset asetukset (Quiet setting) -valikkokuvakkeena.

  Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat hiljentää tulostuksen aikaista toimintaääntä.

  Tärkeää

  • Toimintanopeus saattaa olla hitaampi kuin silloin, kun Älä käytä hiljaista tilaa (Do not use quiet mode) -asetus on valittuna.

  • Toiminnon teho vaihtelee laitteen asetusten mukaan. Lisäksi tiettyjä ääniä ei voi vaimentaa, kuten ääntä, joka syntyy, kun laite valmistautuu tulostamaan.

  Huomautus

  • Voit määrittää hiljaisen tilan laitteen käyttöpaneelista tai tulostinajurista. Huolimatta siitä, millä tavalla hiljainen tila määritetään, tila on käytössä, kun käytät laitteen käyttöpaneelin toimintoja tai tulostat tai skannaat tietokoneesta.