ข้ามไปยังข้อความหลัก

การเติมตลับหมึก

ตรวจสอบระดับหมึกที่เหลืออยู่ด้วยตัวบ่งชี้ตลับหมึกทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ หากระดับหมึกใกล้ถึงขีดบอกระดับล่าง (A) ให้เติมตลับหมึก

หมายเหตุ

 • หากเปิดใช้งานฟังก์ชันสำหรับแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่ (ฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่) จำเป็นต้องรีเซ็ตจำนวนระดับหมึกที่เหลืออยู่ก่อนที่จะเติมตลับหมึก

  วิธีการรีเซ็ตจำนวนระดับหมึกที่เหลืออยู่มีสองวิธี

  • การรีเซ็ตจำนวนระดับหมึกที่เหลืออยู่เมื่อมีข้อผิดพลาดของหมึกที่เหลืออยู่เกิดขึ้น
  • การรีเซ็ตจำนวนระดับหมึกที่เหลืออยู่เมื่อไม่มีข้อผิดพลาดของหมึกที่เหลืออยู่เกิดขึ้น

  รหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏบน LCD เมื่อมีข้อผิดพลาดของหมึกที่เหลืออยู่เกิดขึ้น

 • หากผลงานพิมพ์จืดจางหรือมีเส้นสีขาว ถึงแม้ระดับหมึกพอเพียงอยู่ ดู ขั้นตอนการบำรุงรักษา
 • สำหรับหมายเหตุข้อควรระวังในการจัดการขวดหมึก ดู หมายเหตุเกี่ยวกับขวดหมึก

ขั้นตอนการเติม

เมื่อคุณเติมตลับหมึก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ข้อสำคัญ

 • โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์คงอยู่ในแนวราบหลังจากการตั้งค่าเริ่มต้น และไม่คว่ำด้านบนลงหรือตะแคงข้าง เพราะหมึกในเครื่องพิมพ์อาจรั่วซึม
 • หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่ ให้เติมตลับหมึกทั้งสี่จนเต็ม หากรีเซ็ตจำนวนระดับหมึกที่เหลืออยู่เมื่อตลับหมึกยังไม่เต็ม เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถตรวจวัดระดับหมึกได้อย่างถูกต้อง
 1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่

 2. เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ (B)

  ข้อสำคัญ

  • อย่าสัมผัสท่อหรือส่วนอื่นๆ ภายในเครื่องพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหากับเครื่องพิมพ์ได้
 3. เปิดฝาครอบตลับหมึก

  เพื่อเติมตลับหมึกสีดำ ให้เปิดฝาครอบตลับหมึกด้านซ้าย (C)

  เพื่อเติมตลับหมึกสี ให้เปิดฝาครอบตลับหมึกด้านขวา (D)

 4. จับและถอดแค็ปตลับ (E) ของตลับหมึกที่ต้องการเติม

  ข้อสำคัญ

  • ถอดแค็ปตลับของตลับหมึกอย่างระมัดระวัง หมึกทางด้านในของแค็ปตลับอาจกระเด็นออกมาเมื่อถอดฝา
 5. นำขวดหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

 6. ถือขวดหมึกให้ตั้งตรงและบิดแค็ปขวด (F) เพื่อถอดแค็ป

  ข้อสำคัญ

  • เมื่อถอดแค็ปขวด หลีกเลี่ยงการบีบด้านข้างของขวดหมึก ถือขวดหมึกดังที่แสดงในภาพด้านบน หากคุณกดด้านข้างของขวดหมึก หมึกจะกระเด็นออกมา
  • อย่าเขย่าขวดหมึก หมึกอาจกระเด็นออกมาเมื่อเปิดฝา
  • แม้ว่าขวดหมึกจะเป็นรอยบุ๋ม คุณยังคงสามารถใช้หมึกที่อยู่ในขวดได้อย่างไม่มีปัญหา
 7. เติมตลับหมึก

  จัดตำแหน่งหัวฉีดของขวดหมึกให้ตรงกับแนววางขวด (G) บนเครื่องพิมพ์ สอดหัวฉีดลงในช่องเติม (H)

  ถัดไปตั้งขวดหมึกให้คว่ำลงและบีบด้านข้างของขวดหมึกเพื่อเติมตลับหมึก

  ข้อสำคัญ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เติมตลับหมึกแต่ละสีด้วยขวดหมึกที่มีสีตรงกัน
  • เมื่อเติมตลับหมึก อย่าบีบด้านข้างขวดแรงเกินไป หมึกอาจกระเด็นออกมา
  • อย่าเติมตลับหมึกเกินขีดบอกระดับบน (I) ของตลับหมึก หมึกที่เหนือเส้นนี้อาจล้นออกมา ทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการพิมพ์

  • หลังจากเติมตลับหมึก ให้ปิดแค็ปขวดของขวดหมึกให้แน่น
  • ทิ้งขวดหมึกเปล่าโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดวัสดุสิ้นเปลือง
 8. ปิดฝาช่องเติมด้วยแค็ปตลับของตลับหมึก

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สอดแค็ปตลับลงไปจนสนิท

  หมายเหตุ

  • เมื่อสอดแค็ปตลับ ระวังไม่ให้ยางฝาตลับบิดเป็นเกลียว
 9. ปิดฝาครอบตลับหมึก

  ข้อสำคัญ

  • หากคุณไม่สามารถปิดฝาครอบตลับหมึกได้อย่างเรียบร้อย ตรวจสอบว่าคุณลืมสอดแค็ปตลับของตลับหมึกใดหรือไม่
 10. ยกหน่วยการสแกน/ฝาครอบขึ้นเล็กน้อยจากนั้นค่อยๆ ปิดลง

  หมายเหตุ

  • หากรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบน LCD ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

  • เครื่องพิมพ์อาจเกิดเสียงรบกวนในระหว่างการดำเนินการ

หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่

การรีเซ็ตจำนวนระดับหมึกที่เหลืออยู่เมื่อมีข้อผิดพลาดของหมึกที่เหลืออยู่เกิดขึ้น

หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่ ไอคอน หมึก จะกะพริบบน LCD เมื่อหมึกเหลือน้อย ฟังก์ชันนี้ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เติมตลับหมึกทั้งสี่ตลับจนเต็มจากนั้นรีเซ็ตจำนวนระดับหมึกที่เหลืออยู่

 • เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่ต่อ

  กดปุ่ม สีดำ(Black) หรือปุ่ม สี(Color) ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที

  ไอคอน หมึก จะดับลงและจำนวนระดับหมึกที่เหลืออยู่ได้รับการรีเซ็ต

 • เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่

  กดปุ่ม สีดำ(Black) หรือปุ่ม สี(Color) แล้วปล่อยออกทันที

  ไอคอน หมึก จะดับลงและฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่ถูกปิดใช้งาน

การรีเซ็ตจำนวนระดับหมึกที่เหลืออยู่เมื่อไม่มีข้อผิดพลาดของหมึกที่เหลืออยู่เกิดขึ้น

หากคุณเติมตลับหมึกเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่และเมื่อไม่มีข้อผิดพลาดของหมึกที่เหลืออยู่เกิดขึ้น ให้เติมตลับหมึกทั้งสี่ตลับจนเต็มจากนั้นรีเซ็ตจำนวนระดับหมึกที่เหลืออยู่

 • เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่ต่อ

  1. กดปุ่ม ตั้งค่า(Setup)

   ไอคอน (ตั้งค่า(Setup)) และ "1" ปรากฏบน LCD

  2. กดปุ่ม + จนกระทั่ง "14" ปรากฏบน LCD

  3. กดปุ่ม สีดำ(Black) หรือปุ่ม สี(Color)

   จำนวนระดับหมึกที่เหลืออยู่ได้รับการรีเซ็ต

 • เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่

  1. กดปุ่ม ตั้งค่า(Setup)

   ไอคอน (ตั้งค่า(Setup)) และ "1" ปรากฏบน LCD

  2. กดปุ่ม + จนกระทั่ง "15" ปรากฏบน LCD

  3. กดปุ่ม สีดำ(Black)

   ฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่จะถูกปิดใช้งาน

ข้อสำคัญ

 • หากฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับหมึกที่เหลืออยู่ถูกปิดใช้งาน ให้ตรวจดูหมึกที่เหลืออยู่ด้วยสายตาและเติมตลับหมึกตามความจำเป็น การดำเนินการพิมพ์ต่อโดยที่มีหมึกต่ำกว่าขีดบอกระดับล่างของตลับหมึกอาจไม่ได้คุณภาพการพิมพ์ที่น่าพอใจ หรืออาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย

หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับขวดหมึก

ข้อสำคัญ

 • เก็บให้พ้นจากมือเด็ก
 • อย่าดื่มกลืนหมึก
 • ระวังไม่ให้หมึกเข้าตาหรือปากของคุณ (ในกรณีที่สัมผัสกับดวงตาหรือกลืนเข้าไป ให้ล้างด้วยน้ำและติดต่อแพทย์ทันที)
 • เมื่อคุณจัดเก็บขวดหมึก ให้ปิดแค็ปขวดให้สนิทและวางขวดในตำแหน่งตั้งตรง หากวางขวดหมึกตะแคง หมึกอาจรั่วซึมได้
 • เมื่อเติมตลับหมึก ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้หมึกกระเด็นลงบนบริเวณโดยรอบ
 • หมึกอาจทำให้เสื้อผ้าหรือสิ่งของอื่นๆ เป็นรอยเปื้อนอย่างถาวร การซักล้างอาจไม่สามารถขจัดรอยเปื้อนของหมึก
 • อย่าใช้ขวดหมึกและหมึกที่อยู่ในนั้นเว้นแต่จะเติมตลับของเครื่องพิมพ์ที่ระบุโดย Canon
 • อย่าทิ้งขวดหมึกไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใกล้เปลวไฟหรือเครื่องทำความร้อน หรือในรถยนต์ ขวดอาจบิดเบี้ยว ทำให้เกิดการรั่วซึมของหมึกหรือหมึกอาจมีคุณภาพไม่ดี
 • อย่ากระแทกขวดหมึก ขวดหมึกอาจเกิดความเสียหายหรือแค็ปขวดอาจหลุดออกจากแรงกระแทก และหมึกอาจรั่วซึมได้
 • อย่าถ่ายโอนหมึกไปยังภาชนะบรรจุอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ การใช้ที่ไม่เหมาะสม หรือคุณภาพหมึกไม่ดี
 • อย่าผสมหมึกกับน้ำหรือหมึกอื่นๆ การทำเช่นนี้อาจทำลายเครื่องพิมพ์
 • เติมตลับหมึกอย่างรวดเร็ว อย่าปล่อยตลับหมึกไว้โดยที่ไม่ปิดแค็ป
 • เมื่อเปิดขวดหมึกแล้ว อย่าปล่อยไว้โดยที่ไม่ปิดแค็ปขวด หมึกจะแห้งลง และอาจทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อเติมตลับหมึกโดยใช้ขวดนี้

หมายเหตุ

 • หมึกสีอาจจะถูกใช้ด้วย เมื่อทำการพิมพ์เอกสารขาวดำ หรือตั้งค่าการพิมพ์เป็นแบบขาวดำ นอกจากนี้ยังมีการใช้หมึกในการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบปกติและการทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับการรักษาประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์

  เมื่อหมึกเหลือน้อย ให้เติมหมึกทันที