ข้ามไปยังข้อความหลัก

ป้อนคำสำคัญในหน้าต่างค้นหาและคลิก (ค้นหา)

คุณสามารถค้นหาหน้าเป้าหมายได้ในคู่มือนี้

เคล็ดลับการค้นหา

คุณสามารถค้นหาหน้าเป้าหมายได้โดยการป้อนคำสำคัญในหน้าต่างค้นหา

 • การค้นหาฟังก์ชัน

  ป้อนคำสำคัญสำหรับฟังก์ชันที่คุณต้องการเรียนรู้

  ตัวอย่าง: เมื่อคุณต้องการเรียนรู้วิธีป้อนกระดาษ
  ป้อน "ป้อนกระดาษ" ในหน้าต่างค้นหาและดำเนินการค้นหา

 • การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด

  สำหรับรหัสสนับสนุนในกรณีข้อผิดพลาด ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาและคู่มือการจัดการข้อผิดพลาด

 • การค้นหาฟังก์ชันของแอพพลิเคชั่น

  ป้อนชื่อของแอพพลิเคชั่นและคำสำคัญสำหรับฟังก์ชันที่คุณต้องการเรียนรู้

  ตัวอย่าง: เมื่อคุณต้องการเรียนรู้วิธีการพิมพ์ภาพตัดปะด้วย Easy-PhotoPrint Editor
  ป้อน "ภาพภาพตัดปะ Easy-PhotoPrint Editor" ในหน้าต่างค้นหาและดำเนินการค้นหา

 • การค้นหาหน้าอ้างอิง

  ป้อนชื่อหน้าอ้างอิง

  ตัวอย่าง: หากคุณต้องการเรียกดูหน้าที่อ้างอิงถึงประโยคดังต่อไปบนหน้าขั้นตอนการสแกน
  สำหรับรายละเอียด คลิกหน้าแรกเพื่อกลับไปยังหน้าบนสุดของ คู่มือออนไลน์ สำหรับรุ่นของคุณ และค้นหาสำหรับ "แท็บการตั้งค่าสี"
  ป้อน "แท็บการตั้งค่าสี" ในหน้าต่างค้นหาและดำเนินการค้นหา

ข้อสำคัญ

 • ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ/ภูมิภาค

หมายเหตุ

 • เมื่อค้นหาจากหน้านี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คู่มือนี้สนับสนุนจะได้รับการพิจารณาสำหรับการค้นหา