naar hoofdtekst gaan

Meerdere documenten tegelijk scannen vanuit de ADF (automatische documentinvoer)

Plaats meerdere documenten in de ADF (automatische documentinvoer) en scan deze tegelijkertijd.

In dit gedeelte leest u hoe u één zijde van de documenten tegelijk kunt scannen. Raadpleeg 'Beide zijden van elk document tegelijk scannen' als u beide zijden van de documenten automatisch wilt scannen.

Opmerking

 • U kunt meerdere documenten tegelijk scannen vanuit de ADF door te scannen via Document, Doc (duplex) (Doc (Duplex)), Aangepast (Custom), Stuurprog. (Driver), OCR of E-mail.
 • De vensters voor het scannen van documenten worden in de volgende beschrijvingen als voorbeeld gebruikt.
 1. Plaats de documenten op de ADF.

 2. Start IJ Scan Utility Lite.

 3. Klik op Instellingen (Settings...).

  Het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven.

 4. Klik op Document scannen (Document Scan) in het dialoogvenster Instellingen (Scannen vanaf een computer).

 5. Selecteer bij Bron selecteren (Source Type) het type documenten dat u wilt scannen.

  Als u alleen de voorzijde van elk document wilt scannen, selecteert u Document (ADF) en schakelt u vervolgens het selectievakje Beide zijden scannen bij het scannen uit de ADF (Scan both sides when scanning from the ADF) uit.

  Als u zowel de voorzijde als de achterzijde van elk document wilt scannen, selecteert u Document (ADF) en schakelt u vervolgens het selectievakje Beide zijden scannen bij het scannen uit de ADF (Scan both sides when scanning from the ADF) in. U kunt ook Document (ADF handmatig dubbelzijdig) (Document (ADF Manual Duplex)) selecteren.

 6. Stel de kleurenmodus, het documentformaat en de scanresolutie naar wens in.

  Klik op Instellingen scanstand document... (Original Scan Orientation Settings...) om de afdrukstand te selecteren van de documenten die u wilt scannen. In het weergegeven dialoogvenster kunt u de Afdrukstand (Orientation) en de Inbindzijde (Binding Side) opgeven. Hoe u de documenten moet plaatsen voor het scannen van de achterzijde, is afhankelijk van de Inbindzijde (Binding Side).

  Opmerking

  • Nadat de instellingen in het dialoogvenster Instellingen zijn geconfigureerd, kunt u dezelfde instellingen gebruiken wanneer u de volgende keer scant.
  • Geef in het dialoogvenster Instellingen zo nodig instellingen voor beeldverwerking op, zoals hellingscorrectie, en stel in waar de gescande afbeeldingen worden opgeslagen, en meer.

  Als u klaar bent met het opgeven van de instellingen, klikt u op OK.

  Het hoofdvenster IJ Scan Utility Lite verschijnt.

  Belangrijk

  • Bij het scannen vanuit de ADF worden documenten mogelijk gescand op een ander papierformaat dan is opgegeven in Papierformaat (Original Size).

  Opmerking

 7. Klik op Document in het hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite.

  Het scannen begint.

  Opmerking

  • Klik op Annuleren (Cancel) om het scannen te annuleren.

  Wanneer Document (ADF handmatig dubbelzijdig) (Document (ADF Manual Duplex)) is geselecteerd voor Bron selecteren (Source Type), volgt u de instructies op het scherm om de documenten te plaatsen en klikt u vervolgens op OK.