naar hoofdtekst gaan

Hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite

U kunt in één handeling scannen en opslaan door op het bijbehorende pictogram te klikken.

Belangrijk

  • De weergegeven items zijn afhankelijk van uw scanner of printer.
Scanner

Hier wordt de naam weergegeven van de Bonjour-service waar IJ Scan Utility Lite momenteel voor is ingesteld.

Als de naam van een andere Bonjour-service wordt weergegeven dan die u wilt gebruiken, selecteert u de naam van de Bonjour-service die u wilt gebruiken.

Belangrijk

  • Als u via het netwerk wilt werken, moet Bonjour worden ingeschakeld. Schakel Bonjour in op uw scanner of printer.
  • Als de Bonjour-servicenaam niet wordt weergegeven of als u de Bonjour-servicenaam hebt gewijzigd, klikt u op (Vernieuwen).
(Vernieuwen)

Hiermee worden de scanners of printers gedetecteerd die met IJ Scan Utility Lite kunnen worden gebruikt.

Automatisch (Auto)
Hiermee worden items met eenvoudige instellingen gescand vanaf de glasplaat of vanuit de ADF (automatische documentinvoer) en vervolgens opgeslagen op een computer. De gegevensindeling voor opslaan wordt ook automatisch ingesteld.
Document
Scant items als documenten en slaat ze op een computer op.
Doc (duplex) (Doc (Duplex))
Scant beide zijden van elk document tegelijk en slaat ze op een computer op.
Foto (Photo)
Scant items als foto's en slaat ze op een computer op.
Aangepast (Custom)
Scant items met uw voorkeursinstellingen en slaat de afbeeldingen op een computer op. Het type item kan automatisch worden gedetecteerd.
Stuurprog. (Driver)
Scan door de uitvoerresolutie of het scangebied op te geven.
Samenvoegen (Stitch)
Toont het venster Afbeelding samenvoegen (Image Stitch) waarin u de linker- en rechterhelft van een item dat groter is dan de plaat kunt scannen en deze tot één afbeelding kunt samenvoegen.
OCR
U kunt tekst in gescande tijdschriften en kranten scannen en weergeven in een opgegeven toepassing.
E-mail
U kunt gescande afbeeldingen via e-mail verzenden.
Instructies (Instructions)
Deze handleiding openen.
Instellingen (Settings...)
Hiermee geeft u het dialoogvenster Instellingen weer waarin u de instellingen voor scannen/opslaan en de reactie na scannen kunt opgeven.