naar hoofdtekst gaan

Beide zijden van elk document tegelijk scannen

Beide zijden van elk document tegelijk scannen met de ADF (automatische documentinvoer).

Belangrijk

 • Afhankelijk van uw model kunt u niet beide zijden van elk document tegelijk scannen via de ADF.

Opmerking

 • U kunt ook meerdere documenten tegelijk scannen vanuit de ADF door te scannen via Automatisch (Auto), Document, Doc (duplex) (Doc (Duplex)), Aangepast (Custom), Stuurprog. (Driver), OCR of E-mail.
 • U kunt ook beide zijden van elk document tegelijk scannen vanuit het dialoogvenster Instellingen (Document scannen) (Settings (Document Scan)).
 • De vensters voor het scannen van documenten worden in de volgende beschrijvingen als voorbeeld gebruikt.
 1. Plaats de documenten op de ADF.

 2. Start IJ Scan Utility Lite.

 3. Klik op Instellingen (Settings...).

  Het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven.

 4. Klik op Doc (duplex) scannen (Doc (Duplex) Scan) in het dialoogvenster Instellingen (Scannen vanaf een computer).

 5. Stel de kleurenmodus, het documentformaat en de scanresolutie naar wens in.

  Klik op Instellingen scanstand document... (Original Scan Orientation Settings...) om de afdrukstand te selecteren van de documenten die u wilt scannen. In het weergegeven dialoogvenster kunt u de Afdrukstand (Orientation) en de Inbindzijde (Binding Side) opgeven.

  Opmerking

  • Nadat de instellingen in het dialoogvenster Instellingen zijn geconfigureerd, kunt u dezelfde instellingen gebruiken wanneer u de volgende keer scant.
  • Geef in het dialoogvenster Instellingen zo nodig instellingen voor beeldverwerking op, zoals hellingscorrectie, en stel in waar de gescande afbeeldingen worden opgeslagen, en meer.

  Als u klaar bent met het opgeven van de instellingen, klikt u op OK.

  Het hoofdvenster IJ Scan Utility Lite verschijnt.

  Belangrijk

  • Bij het scannen vanuit de ADF worden documenten mogelijk gescand op een ander papierformaat dan is opgegeven in Papierformaat (Original Size).

  Opmerking

 6. Klik op Doc (duplex) (Doc (Duplex)) in het hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite.

  Beide zijden van de documenten worden automatisch gescand.

Opmerking

 • Klik op Annuleren (Cancel) om het scannen te annuleren.