<การช่วยสำหรับการเข้าถึง (Accessibility)>

การตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง เช่น การสลับสีของหน้าจอและเวลาของการแสดงข้อความ จะปรากฏขึ้นพร้อมกับคำอธิบาย

<สับเปลี่ยนสีหน้าจอ (Invert Screen Colors)>

เลือก <เปิด (On)> เพื่อสับเปลี่ยนสีของจอภาพ เลือก <เปิด (On)> ถ้าการแสดงผลบนจอภาพนั้นยากต่อการดู แม้หลังจากที่มีการปรับความสว่างแล้วใน <ความสว่าง (Brightness)>

<ความสว่าง (Brightness)>

ปรับความสว่างของจอภาพเพื่อให้เหมาะกับตำแหน่งการติดตั้งเครื่อง

<เวลาแสดงข้อความ (Message Display Time)>

ระบุรอบเวลาเป็นวินาทีที่ข้อความที่แตกต่างกันสองข้อความจะปรากฏขึ้นสลับกัน
6CC7-08U