preskočiť na hlavný text

Tlač s jednoduchým nastavením

Táto časť opisuje jednoduchý postup pri nastavovaní karty Rýchle nastavenie, aby ste mohli vykonávať tlač vhodnú pre túto tlačiareň.

 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá

 2. Vložte papier do tlačiarne

 3. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 4. Vyberte často používaný profil.

  V okne Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup) vyberte profil tlače, ktorý sa hodí na príslušný účel.
  Po výbere profilu tlače sa nastavenia Ďalšie funkcie (Additional Features), Typ média (Media Type)Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) automaticky zmenia na vopred nastavené hodnoty.

  Obrázok: okno Bežne používané nastavenia na karte Rýchle nastavenie
 5. Vyberte kvalitu tlače.

  Zo zoznamu Kvalita tlače (Print Quality) vyberte položku Vysoká (High), Štandardná (Standard) alebo Koncepty (Draft) podľa príslušného účelu.

  Obrázok: zoznam Kvalita tlače na karte Rýchle nastavenie

  Dôležité

  • Nastavenia kvality tlače, ktoré možno vybrať, sa môžu líšiť v závislosti od profilu tlače.
 6. Dokončite nastavenie.

  Kliknite na tlačidlo OK.
  Po spustení tlače sa dokument vytlačí podľa nastavení, ktoré zodpovedajú príslušnému účelu.

  Obrázok: tlačidlo OK na karte Rýchle nastavenie

Dôležité

 • Po začiarknutí políčka Vždy tlačiť použitím aktuálnych nastavení (Always Print with Current Settings) sa uložia všetky nastavenia vybraté na kartách Rýchle nastavenie (Quick Setup), Hlavné (Main)Nastavenie strany (Page Setup) a s rovnakými nastaveniami môžete tlačiť aj nabudúce.
 • Ak chcete vybraté nastavenia uložiť, v okne Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings) kliknite na tlačidlo Uložiť... (Save...).