preskočiť na hlavný text

Nastavenie typu média pomocou ovládača tlačiarne

Pri používaní tlačiarne môžete najlepšie výsledky tlače dosiahnuť výberom typu média, ktorý zodpovedá účelu tlače.
tlačiarni môžete používať nasledujúce typy médií.

Komerčne dostupný papier

Názov média

Položka Typ média (Media Type) v ovládači tlačiarne

Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera)

Obyčajný papier (Plain Paper)

Obálky

Obálka (Envelope)

Originálny papier od spoločnosti Canon (tlač fotografií)

Názov média <číslo modelu>

Položka Typ média (Media Type) v ovládači tlačiarne

Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>

Photo Paper Plus Glossy II

Photo Paper Pro Platinum <PT-101>

Photo Paper Pro Platinum

Photo Paper Pro Luster <LU-101>

Photo Paper Pro Luster

Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>

Photo Paper Plus Semi-gloss

Photo Paper Glossy <GP-501/GP-601>

Glossy Photo Paper

Matte Photo Paper <MP-101>

Matte Photo Paper

Originálny papier od spoločnosti Canon (tlač obchodných listov)

Názov média <číslo modelu>

Položka Typ média (Media Type) v ovládači tlačiarne

High Resolution Paper <HR-101N>

High Resolution Paper

Originálny papier od spoločnosti Canon (pôvodné produkty)

Názov média <číslo modelu>

Položka Typ média (Media Type) v ovládači tlačiarne

T-Shirt Transfers <TR-301>

T-Shirt Transfers

Photo Stickers <PS-101>

Photo Paper Plus Glossy II