preskočiť na hlavný text

Zmena nastavení na karte Heslo správcu

 1. Spustite aplikáciu IJ Network Tool.

 2. V časti Tlačiarne: (Printers:) vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. Z ponuky Nastavenia (Settings) vyberte položku Konfigurácia... (Configuration...).

 4. Kliknite na kartu Heslo správcu (Admin Password).

  Zobrazí sa karta Heslo správcu (Admin Password).

  Obrázok: obrazovka Konfigurácia

  Podrobné informácie o karte Heslo správcu (Admin Password) nájdete v časti Karta Heslo správcu.

 5. Zmeňte alebo potvrďte nastavenia.

  Ak chcete používať správcovské heslo, začiarknite políčko Použiť heslo správcu (Use admin password) a zadajte heslo.

  Dôležité

  • Heslo by malo obsahovať alfanumerické znaky a jeho dĺžka by nemala presahovať 32 znakov. Pri hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená. Nastavené heslo nezabudnite.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka, na ktorej sa požaduje potvrdenie pred odoslaním nastavení do tlačiarne. Po kliknutí na tlačidlo Áno (Yes) sa nastavenia odošlú do tlačiarne a zobrazí sa obrazovka Prenesené nastavenia (Transmitted Settings).