preskočiť na hlavný text

IJ Network Tool

Aplikácia IJ Network Tool je pomôcka, ktorá umožňuje zobraziť a zmeniť sieťové nastavenia zariadenia. Inštaluje sa pri nastavovaní zariadenia.

Dôležité

 • Ak chcete zariadenie používať v sieti LAN, skontrolujte, či máte k dispozícii požadované príslušenstvo pre daný typ pripojenia, napríklad prístupový bod alebo kábel LAN.

 • Aplikáciu IJ Network Tool nespúšťajte počas tlače.

 • Ak je aplikácia IJ Network Tool spustená, netlačte.

 • Ak je zapnutá funkcia brány firewall bezpečnostného softvéru, môže sa zobraziť hlásenie upozorňujúce na pokus softvéru od spoločnosti Canon o prístup k sieti. Ak sa zobrazí výstražné hlásenie, nastavte bezpečnostný softvér tak, aby vždy povoľoval prístup.

 • Aplikácia IJ Network Tool funguje v systéme Windows XP, nepodporuje však funkciu rýchleho prepínania používateľov. Ak chcete prepnúť na iného používateľa, odporúča sa, aby ste ukončili aplikáciu IJ Network Tool.

Spustenie aplikácie IJ Network Tool

 1. Spustite aplikáciu IJ Network Tool podľa nasledujúceho postupu.

  • V systéme Windows 8 spustite aplikáciu IJ Network Tool výberom položky IJ Network Tool na domovskej (Start) obrazovke . Ak sa aplikácia IJ Network Tool na domovskej (Start) obrazovke nezobrazuje, vyberte kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie (Search) a vyhľadajte výraz „IJ Network Tool“.

  • V systéme Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (Start) a postupne vyberte položky Všetky programy (All programs), Canon Utilities, IJ Network Tool a potom vyberte položku IJ Network Tool.

  Poznámka

  • Aplikáciu IJ Network Tool môžete spustiť aj kliknutím na ikonu Nastavenia siete (Network Settings) v časti Nastavenia a údržba zariadenia (Device Settings & Maintenance) aplikácie Quick Menu.