preskočiť na hlavný text

Zmena nastavení na karte Káblová sieť LAN

Poznámka

 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

 • Ak chcete zmeniť nastavenia na karte Káblová sieť LAN (Wired LAN), aktivujte káblovú sieť LAN tlačiarne.

 1. Spustite aplikáciu IJ Network Tool.

 2. V časti Tlačiarne: (Printers:) vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. Z ponuky Nastavenia (Settings) vyberte položku Konfigurácia... (Configuration...).

 4. Kliknite na kartu Káblová sieť LAN (Wired LAN).

  Zobrazí sa karta Káblová sieť LAN (Wired LAN).

  Obrázok: obrazovka Konfigurácia

  Podrobné informácie o karte Káblová sieť LAN (Wired LAN) nájdete v časti Karta Káblová sieť LAN.

 5. Zmeňte alebo potvrďte nastavenia.

  Slúži na nastavenie adresy IP tlačiarne, ktorá sa bude používať v sieti LAN. Zadajte hodnotu, ktorá zodpovedá sieťovému prostrediu.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Po zmene konfigurácie sa zobrazí obrazovka, na ktorej sa požaduje potvrdenie pred odoslaním nastavení do tlačiarne. Po kliknutí na tlačidlo Áno (Yes) sa nastavenia odošlú do tlačiarne a zobrazí sa obrazovka Prenesené nastavenia (Transmitted Settings).