preskočiť na hlavný text

Tlač fotografií priamo zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)

Pomocou bezdrôtovej siete LAN môžete k tlačiarni pripojiť zariadenie kompatibilné so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN), napríklad digitálny fotoaparát, videokameru alebo mobilný telefón, a tlačiť zaznamenané obrázky priamo bez použitia počítača.

Pripojiteľné zariadenia:

Zariadenie kompatibilné so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)

Formát obrazových údajov, ktoré možno tlačiť:

Tlačiareň podporuje snímky* zhotovené pomocou fotoaparátu kompatibilného so štandardom DCF (Design rule for Camera File system – Tvorba systému súborov pre fotoaparáty) a súbory PNG.

* Kompatibilné so štandardom Exif, verzie 2.2/2.21/2.3

Dôležité

 • Na používanie tejto funkcie sa vyžaduje pripojenie tlačiarne k sieti LAN.

Poznámka

 • PictBridge je štandard určený na priamu tlač fotografií bez použitia počítača z pripojených zariadení, akými sú digitálny fotoaparát, digitálna videokamera alebo mobilný telefón vybavený fotoaparátom.

  V tejto príručke sa tlač prostredníctvom štandardu PictBridge s bezdrôtovým pripojením k sieti LAN označuje ako „PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)“.

 • Pri tlači fotografií pomocou zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN) pripojeného k tlačiarni odporúčame používať sieťový adaptér dodaný so zaradením. Ak používate batériu kompatibilného zariadenia, skontrolujte, či je úplne nabitá.

 • V závislosti od modelu alebo značky zariadenia možno budete musieť pred pripojením kompatibilného zariadenia vybrať režim tlače kompatibilný so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN). Po pripojení k tlačiarni možno budete musieť manuálne zapnúť zariadenie alebo vybrať režim prehrávania.

  Pred pripojením k tlačiarni vykonajte na zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN) všetky potrebné operácie podľa pokynov uvedených v príručke k zariadeniu.

 1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.

 2. Vložte papier.

 3. Pripojte zariadenie kompatibilné so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN) k tlačiarni.

  Rozpoznajte tlačiareň v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN) a potom zariadenie kompatibilné so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN) pripojte k tlačiarni pomocou bezdrôtovej siete LAN.

  Poznámka

  • Podrobné informácie o rozpoznaní tlačiarne nájdete v príručke k zariadeniu kompatibilnému so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).

 4. Zadajte nastavenia tlače, napríklad typ papiera a rozloženie.

  Nastavenia môžete zadať prostredníctvom ponuky na displeji LCD zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN). Vyberte typ a veľkosť papiera vloženého do tlačiarne.

  Nastavenia v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)

 5. Spustite tlač zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).