preskočiť na hlavný text

Informácie o nastaveniach tlače PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)

Nastavenia v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)

Táto časť opisuje funkciu PictBridge (bezdrôtová sieť LAN) tlačiarne. Informácie o nastaveniach tlače v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN) nájdete v príručke k danému zariadeniu.

Poznámka

 • V nasledujúcom opise sa názvy položiek nastavenia uvádzajú podľa položiek používaných v zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN). Názvy položiek nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od značky a modelu vášho zariadenia.

 • Niektoré položky nastavenia vysvetlené v nasledujúcej časti nemusia byť na niektorých zariadeniach dostupné. Keď v kompatibilnom zariadení nemôžete zmeniť nastavenia tlače, tlačiareň vytlačí snímky použitím nasledujúcich nastavení:

  Veľkosť papiera: 10 x 15 cm/4" x 6"

  Typ papiera: Photo

  Rozloženie: 1 na strane, Bez okrajov

  Tlač dátumu a č. súboru: netlačí sa

  Optimalizácia obrazu: na optimalizáciu tlače sa použije funkcia Automatická oprava fotografií.

Pri tlači zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN) možno použiť nasledujúce nastavenia.

Veľkosť papiera

10 x 15 cm/4" x 6", 5 x 7 palcov*1, 20 x 25 cm/8" x 10", 25 x 30 cm/10" x 12", A4, 8,5" x 11" (Letter), A3, A3+/13" x 19"

* Možno vybrať len na niektorých zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN). (V závislosti od zariadenia sa nemusí dať vybrať.)

Typ papiera

 • Predvolený: Photo Paper Plus Glossy II PP-201

 • Fotografický papier:

  Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Photo Stickers*

  * Pri tlači na papier s nálepkami vyberte v ponuke Veľkosť papiera (Paper size) veľkosť 10x15cm/4"x6" (4"x6"/10x15cm). Položku Rozloženie (Layout) nenastavujte na možnosť Bez okrajov (Borderless).

 • Fotografický papier na rýchlu tlač:

  Photo Paper Pro Platinum PT-101

 • Obyčajný papier:

  A3, A4/Letter

  Ak je položka Typ papiera (Paper type) nastavená na možnosť Obyčajný papier (Plain), tlač bez okrajov bude vypnutá aj v prípade, ak je položka Rozloženie (Layout) nastavená na možnosť Bez okrajov (Borderless).

Rozloženie

Predvolené nastavenie (bez okrajov), Zoznam, S okrajmi, Bez okrajov, N na strane (2, 4, 9, 16)*1, 20 na strane*2, 35 na strane*3

*1 Rozloženie kompatibilné s papierom veľkosti A4 alebo Letter a vyššie uvedenými nálepkami značky Canon.

-A4/Letter: 4 na stranu

-Photo Stickers: 2 na stranu, 4 na stranu, 9 na stranu, 16 na stranu.

*2 V prípade zariadenia značky Canon kompatibilného so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN) výber položiek so značkou „i“ umožní tlačiť informácie o snímaní (údaje Exif) vo formáte zoznamu (20 na strane) alebo na okraje určeného formátu (1 na strane). (Nemusí byť k dispozícii pri niektorých zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).)

*3 Tlač s rozložením Štýl filmu 35 mm (rozloženie Kontaktná tlač). K dispozícii len pri zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN). (Nemusí byť k dispozícii pri niektorých zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).)

Tlač dátumu a č. súboru

Predvolené nastavenie (Vypnuté: Netlačí sa), Dátum, Č. súboru, Oba, Vypnuté

Optimalizácia obrazu

Predvolené nastavenie (Automatická oprava fotografií)*1, Zap. (Automatická oprava fotografií)*1, Vyp., Červené oči*2

*1 Na nasnímanej fotografii sa rozpozná scéna alebo tvár postavy a automaticky sa vykoná najvhodnejšia korekcia každej fotografie. Pri tlači sa tým zosvetlí tvár, ktorá v dôsledku svetla na pozadí pôsobí tmavo. Takisto sa analyzuje typ scény, napríklad scenéria, nočná scéna alebo postava, a každá scéna sa automaticky upraví na tlač s použitím najvhodnejšej farby, jasu a kontrastu.

*2 Možno vybrať len na niektorých zariadeniach značky Canon kompatibilných so štandardom PictBridge (bezdrôtová sieť LAN). (V závislosti od zariadenia sa nemusí dať vybrať.)

Orezanie

Predvolené nastavenie (Vypnuté: Bez orezania), Zapnuté (postupujte podľa nastavenia fotoaparátu), Vypnuté