NR041W

Tlačiarne zistené počas nastavovania majú rovnaký názov

Po zistení tlačiarne počas nastavovania sa na obrazovke s výsledkami zisťovania môže zobraziť viacero tlačiarní s rovnakým názvom.

Požadovanú tlačiareň vyberte tak, že adresu MAC nastavenú pre tlačiareň porovnáte s adresou MAC zobrazenou na obrazovke s výsledkami zisťovania.

Ak chcete skontrolovať adresu MAC tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom nastavení pomocou ovládacieho panela tlačiarne.

Tlač informácií o sieťovom nastavení

Informácie o sieťovom nastavení môžete skontrolovať aj na displeji LCD tlačiarne. V ponuke Nastavenia zariadenia (Device settings) vyberte v časti Nastavenia siete LAN (LAN settings) možnosť Potvrdiť nastavenia siete LAN (Confirm LAN settings), potom možnosť Zoznam nastavení WLAN (WLAN setting list) alebo Zoznam nastavení siete LAN (LAN setting list) a skontrolujte položku zobrazenú na displeji LCD.

Nastavenia siete LAN

Na začiatok strany