S603

Čistenie podložky v kazete

Ak sa podložka v kazete znečistí prachom z papiera alebo nečistotami, naraz sa môžu vysunúť dva alebo viac hárkov papiera. Podľa nasledujúceho postupu vyčistite podložku v kazete.


Musíte si pripraviť: vatový tampón

  1. Vytiahnite kazetu (hornú) alebo kazetu (dolnú) zo zariadenia a vyberte všetok papier.

  1. Navlhčeným vatovým tampónom vyčistite podložku (A) smerom do strán.

 Dôležité

 Vyčistenú podložku dosucha utrite.

Pre kazetu (hornú):

Pre kazetu (dolnú):


Ak sa problém nevyriešil, obráťte sa na servisné stredisko.

Na začiatok strany