S401

Kontrola stavu atramentu pomocou displeja LCD na zariadení

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a potom stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  1. Vyberte možnosť Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

Displej LCD a ovládací panel

Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.

  1. Vyberte položku Odhad. úrovne atramentu (Estimated ink levels) a stlačte tlačidlo OK.

Ak sú k dispozícii informácie o zostávajúcej hladine atramentu, v časti (A) sa zobrazuje symbol.

Obrázok: displej LCD

Príklad: Značka nízkej hladiny atramentu

Kazeta s atramentom obsahuje málo atramentu. Pripravte si novú kazetu s atramentom.

 Poznámka

 Na obrazovke vyššie sa zobrazuje odhadované množstvo atramentu.

 Ak chcete získať prístup k iným dostupným funkciám, použite tlačidlá režimu alebo tlačidlo PONUKA (MENU).

 Ak chcete zobraziť a vytlačiť číslo modelu kazety s atramentom, stlačením pravého tlačidla Funkcia (Function) vyberte položku Číslo atramentu (Ink number).

 Stav atramentu môžete skontrolovať aj prostredníctvom obrazovky na displeji LCD, ktorá sa zobrazuje počas tlače.

 Stav atramentu môžete skontrolovať aj na obrazovke počítača.

Kontrola stavu atramentu z počítača

Na začiatok strany